ENERGI

Her er 12 prosjekter for CO2-lagring i Europa

Norske Langskip er langt fra det eneste.

CO2-fangst og -lagring er nødvendig dersom verden skal nå målene i Parisavtalen. Den siste rapporten fra FNs klimapanel slår tydelig fast at konsekvensene av å ikke klare det blir svært alvorlige, og at klimaendringene allerede er her. De vil bli verre for hvert år som går. 

Les mer om: