Aker Solutions bygger Hywind Tampen

Her bygges Hywind Tampen: Slik skal kjempevindmøllene monteres

Stord verft bygger understellet til Norges første havvindmøller. Om to år slepes de ut på 250 meters dyp.

Her på Stord verft har byggingen av Hywind Tampen startet.
Her på Stord verft har byggingen av Hywind Tampen startet. (Foto: Eirik Helland Urke)

Stord verft bygger understellet til Norges første havvindmøller. Om to år slepes de ut på 250 meters dyp.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Stord: Vi står foran den brede tørrdokken på Stord. Her har utallige olje- og gassplattformer blitt slepet ut. Nå skal dokka brukes til noe annet. For her bygges Norges første havvindmøller.

– Det er veldig gøy å jobbe med: Det er en ny sammenstilling av deler vi har stor kompetanse på å produsere fra før, sier Tessa Leander som er metodeleder på Hywind Tampen prosjektet hos Aker Solutions Stord.

Tessa Leander, metodeleder på Hywind Tampen. Foto: Eirik Helland Urke

Det var i april 2020 at Olje- og energidepartementet godkjente utbygging og drift av Hywind Tampen, Norges første havvindmøller. Anlegget skal bestå av 11 flytende turbiner som skal forsyne de fem plattformene på Snorre- og Gullfaksfeltet med kraft. Parken får en effekt på 88 megawatt (MW), nok til å dekke rundt 35 prosent av kraftforbruket på plattformene.

– Når anlegget er i full drift vil det kutte utslippet fra produksjonen med 200.000 tonn CO2 i året, forklarer Ørjan Rist, som er prosjektleder for skrogene på Hywind Tampen i Equinor.

Voksende marked

I oktober tegnet Equinor kontrakt med Kværners verft på Stord, som nå er del av Aker Solutions. Kontrakten er på 1,1 milliarder og dekker bygging av 11 understell i betong.

Innen ti år skal to tredjedeler av porteføljen vår være innen fornybar energi eller lavkarbonløsninger

Kenneth Simonsen, Aker Solutions

Nede i dokka jobber nå et tjuetalls rødkledde og gulkledde arbeidere med å støpe det som ser ut som 6 store sirkler. Det er bunnen av det som skal bli betongskroget til de flytende havvindmøllene. Til sammen skal det bli 11 av dem.

– Akkurat nå er det veldig travelt. Vi må sjekke at alt er på plass i dokken også er det full oppstart etter nyttår, sier Tessa Leander.

Klargjøring nede i tørrdokken. Foto: Eirik Helland Urke

Det er første gang siden 2010 av et av Kværners verft bygger understell til havvindparker. Den gang var det Kværner Verdal som bygde 49 understell i stål til en tysk havvindpark. Så gikk oljeprisene opp og flere store nye felt ble funnet i Nordsjøen. Med det ble havvind lagt til side som business for norske verft. Nå er vinden bokstavelig talt i ferd med å snu igjen.

– Innen ti år skal to tredjedeler av porteføljen vår være innen fornybar energi eller lavkarbonløsninger, sier Kenneth Simonsen, som er sjef for havvindsatsingen i Aker Solutions. Konsernet eier verftene på Stord, i Verdal, Egersund og Sandnessjøen.

– Havvind vokser nå over hele verden. Og det er gode muligheter for norsk leverandørindustri, sier han.

En rapport utarbeidet av Thema Consulting, Multiconsult og RCG Nordic gir ham rett. Den viser et potensial for norsk leverandørindustri til havvind på opp mot 12,9 milliarder euro i omsetning innen 2050. Det tilsvarer en årlig omsetning på 137 milliarder kroner etter dagens kurser.

– Vi er i en brytningstid for hele olje- og gassnorge. For Aker Solutions del betyr dette at vi vil satse mer og mer på fornybart i årene som kommer, sier Simonsen til TU.

Må omstille seg

Også på Aker Solutions verft på Stord ønsker man nå havvindsatsingen velkommen:

– Kontrakten på Hywind tampen er en viktig del av den omstillingen vi står foran og det er viktig for verftet å ta del i prosjekter som dette, sier kommunikasjonssjef for Aker Solutions Stord, Odd Naustdal.

– Vi ønsker flere slike oppdrag på verftet, sier han.

Armeringsjernet ligger klart til bruk for Hywind Tampen. Foto: Eirik Helland Urke

Når Teknisk Ukeblad er på besøk er det innstøpingsplater, armeringsstrukturer og forskalinger som er under produksjon. Arbeidet med glidestøypen starter i januar 2021.

De 11 flytende havvindmøllene skal konstrueres som sparebøyer som stikker 90 meter ned i sjøen. Disse balanserer tårnet og turbinen som rager 190 meter over havoverflaten.

– Den første delen av arbeidet gjøres for hånd her i dokka. Det tar 12 dager å lage tre meter av fundamentet for hånd. Deretter går det raskere, sier metodeleder Tessa Leander.

Dette er Hywind Tampen

  • Equinor skal delelektrifisere Snorre og Gullfaks-feltene ved hjelp av 11 flytende havindmøller
  • Hver mølle skal bære en turbin med effekt på 8 MW. Til sammen skal parken ha en effekt på 88 MW.
  • Designet tar utgangspunkt i Equinor sitt Hywind-konsept som ble utviklet på Karmøy.
  • Equinor har allerede en flytende havvindpark, bygd etter samme konsept i Skottland. Denne består av 5 møller på til sammen 30 MW.
  • Parken er budsjettert å koste 5 mrd. kroner. Equinor har fått 2,3 mrd. i støtte fra Enova for å bygge parken.
  • Prosjektstart er planlagt til 2021/2022

– De neste 17 meterne tar det oss bare 7 dager å støpe, og det skal gjøres ved hjelp av glodeform. Det vil jobbes 24 timer i døgnet, sier hun.

I april 2021 skal alle 11 understellene slepes til Dommersnes i Vindafjord, et gammelt Kværner-områder som nå vil bli tatt i bruk på nytt. Her er fjorden dyp og fundamentene bygges videre til de er 66 meter høye, og videre til de er 90. Aker Solutions regner med at hele byggeprosessen vil ta litt over et år.

Inne i de store verkstedhallene er det nå høy aktivitet. I tillegg til Hywind Tampen arbeider verftet med plattformmoduler til Johan Castber-feltet og Johan Sverdrup-feltet. Det er en jevn dur av sveiseapparater og maskiner. Det er de samme verkstedshallene som på 1960-talelt produserte skip på løpende bånd.

– Olje- og gass er fortsatt svært viktig for oss, men vi håper å øke på fornybart sier Naustdal.

Men skal Aker Solutions vinne enda flere kontrakter innenfor havvind, må de omstille seg kraftig.

– Fornybar energi utgjøre i dag bare noen få prosent av porteføljen vår. Det vil bli en stor omstilling for oss, sier fornybarsjef Simonsen. Akers verft på Stord har vært igjennom store omstillingsperioder før. På 1970-tallet produserte Stord Verft noen av verdens største tankskip. Da oljekrisen rammet i 1973 falt markedet for bygging av tankskip bort over dagen.

– I 1974 mistet vi 11 store skipsordre på ett år, sier kommunikasjonssjef Naustdal.

Verftet måte omstille seg og valgte å satse på olje- og gass.

Det første plattformdekket som ble bygd på Stord var Statfjord A, som var ferdig i 1979.

Inne i hallen på Stord verft har arbeidet med Hywind Tampen startet opp. Foto: Eirik Helland Urke

Må omstille seg

Og nå er det havvind-markedet Aker Solutions vil inn i. I tillegg til å kunne bygge understell i betong, tror Naustdal verftet kan vinne kontrakter på å bygge understell i stål. TU har tidligere omtalt omstillingen som nå pågår i oljeserviceselskapet Aibel i Haugesund. Selskapet hadde ved årsskiftet en ordrereserve på 18 milliarder, en tredjedel er innen havvind.

Hit skal de 11 havvindmøllene slepes. De skal levere kraft til Snorre- og Gullfaksfeltene. Foto: Ill. Equinor

Aibels suksessoppskrift har vært å konstruere omformerplattformer til havvindparker i flere land. Dette er plattformer der vekselstrømmen fra havvindparkene omformes til likestrøm før transport til land. Aker Solutions Stord ønsker å posisjonere seg i det samme markedet.

– Slike plattformer minner om andre store plattformer. Det er et naturlig marked for oss å jobbe oss inn mot. Vi kan levere både topsides fundamenter og understell, sier havvinsansvarlig i Aker Solutions Kenneth Simonsen.

Dessverre for Aker Solutions produseres de aller fleste havvindparker i dag med såkalte monopiles som fundament. Dette er stålfundamenter som bankes ned i havbunnen. Slike produserer ikke Aker Solutions, men vindkraftsjefen tror andre fundamenter vil bli mer vanlig med tiden, ikke minst flytende konstruksjoner.

– Vi tror markedet for de andre fundamentene vil vokse raskt framover, sier han og viser til at Aker Solutions også kan levere kabler til montering av flytende vindparker.

Etter at understellene er ferdig montert på Stord og Dommersnes, vil de i løpet av 2022 slepes videre til Gulen. Her vil Equinor leie inn en av de største kranene som fins på markedet for å montere tårn og turbiner på understellet. Slik montering fra kai er likevel billigere enn montering til havs med jackupskip.

Siden slepes turbinene ut på feltet, der de ankres opp. Aker Solutions skal lede arbeidet med å slepe turbinene ut på feltet og installere dem der.

Sveisearbeid inne på Stord verft. Foto: Eirik Helland Urke

– Skal flytende vind bli lønnsomt, må vi få ned kostnadene, sier prosjektleder Ørjan Rist i Equinor. Med flere enheter har Equinor allerede redusert prisen kraftig fra det flytende anlegget de satte opp i Skottland for noen år siden. Flere elementer har kuttet kostnader. Det ene er at understellet er i betong, framfor stål, det andre er selve serieproduksjonen og størrelsen. I tillegg har de redusert antall ankerfester, ved at flere turbiner kan bruke samme anker.

– Framfor at hver turbin er ankret opp med tre sukeankre, er dette redusert til 19 ankre på 11 turbiner, forklarer Rist til TU.

Jill Jørgensen er engineeringsleder for Hywind Tampen i Aker Solutions. Hun sier det er stor interesse for prosjektet også internt i organisasjonen.

– De fleste syns dette er spennende. Det har jeg lagt merke til i bedriften. Folk spør om hva de må gjøre for å komme inn på et slikt prosjektet.

Les også

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå