Hemmelig forlik: Forsvaret og Rheinmetall legger CV90-saken bak seg

Sparer seg for over en måned i retten.

Hemmelig forlik: Forsvaret og Rheinmetall legger CV90-saken bak seg
Telemark bataljon øver med sine CV9030 stormpanservogner i Polen sommeren 2019. Men de 21 oppklaringsvognene mangler fortsatt. Frederik Ringnes/Forsvaret

Det var satt av over en måned i Oslo tingrett i høst til at Rheinmetall Norway og Staten skulle diskutere hva som gikk galt da førstnevnte skulle levere sensorer til 21 CV90 oppklaringsvogner.