DATATELE

Hemmelig fibernett åpner neste år

NYE OG RASKERE TJENESTER: Med kombinasjonskabelen (kobber og fibrepar) som Telenor har lagt ut til mange norske hjem vil familier kunne surfe lynraskt på Internett, samt få helt nye TV-tjenester.
NYE OG RASKERE TJENESTER: Med kombinasjonskabelen (kobber og fibrepar) som Telenor har lagt ut til mange norske hjem vil familier kunne surfe lynraskt på Internett, samt få helt nye TV-tjenester.

Dette er saken

  • I Teknisk Ukeblad nr 11/2007 og på nett for et par uker siden hadde vi en stor reportasje om ”Fiberkampen utenfor stueveggen din”
  • Kraftselskapene – med Lyse Tele i spissen – som før kritiserte Telenors enevelde, lager nå monopoler på fiberlegging og innhold i portalene
  • Med 60.000 kunder har Lyse Tele og deres partnere på fem år blitt Norges største fiberleverandør
  • Telenor er fortsatt fraværende med sin fiberløsning
  • Troms Kraft Fiber i Tromsø har en åpen fiberportal slik at kundene selv kan velge tjenester og innhold fra konkurrerende selskaper
  • Sammen med Hafslund i Oslo tilbyr de fleste av Nordens største byer nå åpne fiberløsninger
  • Post- og teletilsynet kritiserer norske leverandører som ikke har åpne fiberløsninger

Sagt og nesten sagt om fibernettet

Planleggingen

”Fra nå av vil Telenor Networks legge hybridkabel med både fiber og kobber inn til husveggen i nybyggingsområder med mer enn 50 boenheter. Den dagen det blir aktuelt, kan trafikken svitsjes fra kobber til fiber”.

Notis i Telenors internavis, Åpenlinje, nr 1/2004Fomlingen

”Fiberoptikk er relativt sett kostbart å bygge ut¿.Telenor vil satse på konkurrerende teknologi. Fiberoptikk vil ikke utkonkurrere dagens kobbernett med det første.”

Informasjonssjef i Telenor, Atle Lessum, til Aftenposten 20. oktober 2005Bortforklaringen

”Telenor har allerede en grovstruktur av fiberkabler som ligger i tilknytning til stamveinettet, men det er ikke aktuelt å legge det ut lokalt til hver enkelt kunde”

Informasjonssjef i Telenor, Kjell Sollid, til Adresseavisen 7. juli 2006Bekreftelsen

”Vi legger fiber til alle nye hus som bygges i Norge i dag¿.Det finnes TV- tjenester som gjør det nødvendig å bruke fiberen¿.Vi kommer til å ta i bruk nettet, det er kun et tidsspørsmål. Det vil muligens skje i løpet av et par år.

Telenors direktør for fastnett i Norge, Berit Svendsen, til Forbruker.no 27. mars 2007.

Fiberkabelen til Telenor når minst 30 000 husstander over hele Norge.

Til sammenligning har Telenors utfordrere på fiberutbygging, kraftselskapene, 135 500 såkalte "Homes passed”.

Dette betyr fiber/trekkerør-nær-husveggen som ennå ikke er lyssatt eller kommersialisert for privattjenester.

Tallene har Teknisk Ukeblad innhentet fra leverandøren NetNordic, som har gjort en undersøkelse på Fiber-til-hjemmet-utbygginger i Norge. Tallene er fra mars i år.

Benytter kombikabel

Telenors bekrefter nå at de faktisk har mange Hommes passed-kunder, samt at de vil sette i drift sitt fibernett neste år. Dette vil til sammenligning skje seks år etter at Norges største fiberleverandør, Lyse Tele, gjorde det samme.

– Vi har noen ti-tusener såkalte Hommes passed. Disse er over hele landet. Og vi legger kombikabel til alle nye hjem, skriver informasjonssjef i Telenor, Atle Lessum i en e-post til Teknisk Ukeblad

– Vi lanserer ikke fiberen alene, men sammen med TV over DSL. Det har vi sagt at vi skal gjøre neste år. Med andre ord; det ligger an til at vi begynner å bruke fiberen neste år. Sannsynligheten taler for at dette først vil skje i de største byene”, bekrefter informasjonssjefen.

Lønnsomt?

”Skal man først grave, vil det trolig være lønnsomt å legge fiber parallelt med kobberet”. Dette sto det i en notis i Telenors daværende internavis Åpen Linje i begynnelsen av 2004.

Telenor Networks startet da med å legge hybridkabel med både fiber og kobber inn til husveggen i nybyggingsområder med mer enn 50 boenheter. I notisen står det at det finnes om lag 90 slike boligprosjekter i Norge per år.

Telenors informasjonsavdeling anslo den gang at markedet var til sammen cirka 10 000 boliger.

Dette antallet er for lengst passert av Telenor, hevder flere kilder i den nystartede og uavhengige Bynettforeningen.

Hybridkabelen (kobber og fiberpar) som Telenor har trukket, dekker den ytterste delen av nettet, fra kunden til nærmeste endefordeler mot sentralen.

Dermed vil disse boligområdene være forberedt for såkalt FTTH-produkt (Fiber to the Home).

Melker maksimalt

Da Telenor omtalte fiberprosjektet i sin internavis i 2004 trodde de at fiberbaserte produkter først kunne bli aktuelt om ti år - altså i 2014. Nå vil de åpne fiberen i 2008.

– Telenor ville ikke ha reagert uten at kraftselskapene hadde presset på med sine mange fiberutbygginger og nye lokale/regionale monopoler. Jeg synes det er underlig at Telenor kommer så sent på banen. Men de har jo tradisjon med å melke markedet maksimalt med allerede eksisterende teknologier. Disse forholdene og nye regulatoriske forhold kan være noe av forklaringen at de ikke vil kommersialisere fiberen til privatmarkedet før til neste år, sier Bjørn Rønning, som er direktør for profesjonelle tjenester i NetNordic.

Bredbåndseksperten har tidligere vært frittstående konsulent for Telenor og mange andre norske teleoperatører.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.