Helseregioner vil ha mer testing av nytt redningshelikopter

Testlandinger med redningshelikoptrene som erstatter Sea King, viser at de skaper et enormt lufttrykk ved landing. Flere helseregioner vil ha mer testing.

Helseregioner vil ha mer testing av nytt redningshelikopter
Norges nye redningshelikoptre AW101 Sar Queen tar over jobben etter Sea King. Foto: Eirik Helland Urke

Både ved St. Olavs hospital i Trondheim og ved Haukeland sykehus, hvor testlandinger ble gjort i fjor høst, var det utrygt for folk i nærheten da helikopteret landet, viser en ny rapport.

Flere helseregioner krever derfor mer testing for helikoptrene tas i bruk, melder NRK.

«Syklister og barnevogner kan ikke transporteres trygt ved siste fase av inn- og utflyging», heter det om landingen ved St. Olavs hospital i rapporten, som er laget av Luftforsvaret på oppdrag fra Nawsarh og Justis- og beredskapsdepartementet, som leder anskaffelsen.

Vurdering

Åtte av de 16 redningshelikoptrene til en verdi av 16,8 milliarder kroner har kommet til Norge. Alle de nye helikoptrene skal være tatt i bruk i løpet av 2022, men flere helseregioner ønsker mer testing av de nye helikoptrene.

Justis- og beredskapsdepartementet sier det er et mål at nye redningshelikopter skal operere sikkert og trygt innen de oppdrag som redningshelikoptertjenesten utfører.

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik skriver i en epost til NRK at det kan fordre mer eller mindre omfattende tiltak.

– Hvorvidt det skal foretas flere tester er en vurdering som må foretas på prosjektfaglig og operativt nivå, skriver han.

Les også

Les mer om: