Helse-Norge vil mangle 40.000 årsverk i 2030

IForskerne bak rapporten har sett på hvordan tilbud og etterspørsel for i alt 20 grupper av helse- og sosialpersonell vil utvikle seg fram mot 2030. I rapporten fremgår det at det om 20 år kan være nærmere 41.500 for få helsefagarbeidere, som inkluderer hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Mankoen på sykepleiere kan være på nesten 13.000 årsverk.

Les mer om: