Helse-Norge vil mangle 40.000 årsverk i 2030

  • nettarkiv

I

Forskerne bak rapporten har sett på hvordan tilbud og etterspørsel for i alt 20 grupper av helse- og sosialpersonell vil utvikle seg fram mot 2030. I rapporten fremgår det at det om 20 år kan være nærmere 41.500 for få helsefagarbeidere, som inkluderer hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Mankoen på sykepleiere kan være på nesten 13.000 årsverk.