Helene har funnet detaljene som kan avgjøre om en gasseksplosjon blir en ulykke eller en katastrofe

Forskningen hennes kan gjøre det lettere å begrense skader i fabrikker og på oljeinstallasjoner.

Helene har funnet detaljene som kan avgjøre om en gasseksplosjon blir en ulykke eller en katastrofe
I 2010 ble et nabolag i San Bruno, California herjet av voldsomme branner etter at en gassrørledning eksploderte. Illustrasjonsfoto: Paul Sakuma AP/Scanpix

Små detaljer kan få store konsekvenser ved gasseksplosjoner. En rekke forhold virker inn på utviklingen av en eksplosjon viser en ny studie. Ved å omsette denne kunnskapen i praksis, kan enkle tiltak forhindre den helt store katastrofen.