ARKITEKTUR

Helende arkitektur ligger bak Norges første sykehus bygget med massivtre

Oslo universitetssykehus skal få nye bygg for psykisk helsevern og avhengighet. De blir ført opp med krysslimte massivtreelementer og pasientene blir eksponert for mye av treet.

Slik blir nye Aker, med de fire byggene som utgjør avdeling for psykisk helsevern og avhengighet ført opp med massivtre. Målet er at så mye som mulig av treet skal være eksponert.
Slik blir nye Aker, med de fire byggene som utgjør avdeling for psykisk helsevern og avhengighet ført opp med massivtre. Målet er at så mye som mulig av treet skal være eksponert. Illustrasjon: Anne Guri Grimsby

I forprosjektet er det lagt til grunn at de fire nye byggene som skal romme psykisk helsevern og avhengighet skal planlegges for bygging med massivtreelementer. Den somatiske delen av sykehuset blir bygget med stål og betong.