OLJE OG GASS

Heimdal har trøbbel

STRØMLØS: I oktober røk strømmen for tredje gang på kort tid. En kortslutning startet brann i kontrollpaneler.
STRØMLØS: I oktober røk strømmen for tredje gang på kort tid. En kortslutning startet brann i kontrollpaneler. Bilde: Statoil
Mona Strande, Ole K. HelgesenMona Strande, Ole K. Helgesen
18. nov. 2010 - 13:00
Vis mer

I juli mottok Ptil en telefonhenvendelse med en bekymringsmelding vedrørende vedlikeholdstilstanden på Heimdal. Vedkommende ønsket å være anonym.

Offshore-arbeidere:

Bestrider omfanget

Følgende forhold ble nevnt i bekymringsmeldingen:

BRANN: Bildene viser utbrent kontrollskap på Heimdal etter en hendelse i oktober. FOTO: Statoil

”Stort omfang av etterslep på vedlikehold (ca 30.000 timer), herav også stort omfang på sikkerhetskritisk utstyr. Det omfatter blant annet manglende vedlikehold på tennkilder og grating. Det ble nevnt at mye grating var i svært dårlig tilstand og det var eksempel på at stillasutstyr var gått gjennom gratingen. Det ble også nevnt at det fortsatt er ca 200 utestående gul 1 og gul 2 punkter etter en TTS gjennomgang som ble gjennomført for flere år siden.”

Dette skriver Ptil i et brev til Statoil. Tilsynet krever tilbakemelding fra selskapet. Statoil bekrefter at det er en del etterslep, men bestrider omfanget som ble meldt til Ptil. Selskapet hevder at de utestående funnene fra undersøkelsen av teknisk sikkerhetstilstand (TTS) er fra 2009 og 2010.

Ptil: Ptil: – Fusjonen har gitt Statoil utfordringer

Strømsvikter går igjen

Det er uansett store problemer på innretningen. I oktober ble produksjonen stengt for tredje gang i løpet av et år som følge av strømbrudd. Denne hendelsen granskes nå. Plattformen var uten strømforsyning fra fredag 8.10 kl 13 til søndag 10.10 ettermiddag. Sokkelarbeiderne måtte få fløyet inn mat med helikopter. Ptil er sterkt kritiske til at slike hendelser med omfattende strømsvikt har skjedd tre ganger på ett år; 12.02.2009, 16.05.2010 og 08.10.2010.

Fagfolk måtte flys inn

Granskningen fra strømbruddet 16. mai viser at plattformen trolig var mørklagt betydelig lengre enn nødvendig fordi mannskapet ikke kjente anlegget godt nok. Begge elektroarbeiderne var nye med kun 10 ukers erfaring fra sokkelen, og mannskapet måtte ringe en pensjonert kollega for å bli informert om en bryter i nødgeneratorpanelet som må overbrytes. 17. mai måtte en elektroingeniør fra den nye flerfeltsorganisasjonen i Statoil flys inn til Heimdal. Før omorganiseringen hadde installasjonene denne kompetansen selv.

I et møte med Ptil om hendelsen spurte hovedverneombud Steinar Johansen om det brukes nok ressurser på Heimdal og om dette kan være årsak til hyppige hendelser.

Les også: Statoil: – Har ikke gjort nye alvorlige funn

Påstander om underrapportering

Petroleumstilsynet og Statoil er uenige om alvorlighetsgraden i hendelser på Heimdal.

Teknisk Ukeblad har gjentatte ganger fått innspill om at ledelsen ute på Statoil-plattformer ved flere tilfeller har underrapportert alvorlighetsgraden i hendelser. Det er vanskelig å dokumentere om underrapportering blir gjort bevisst, men det finnes flere eksempler på at Ptil er kritisk til Statoils klassifisering av hendelser. Dette gjelder også Heimdal.Uten brannvarsling

Blackouten på Heimdal i mai oppstod klokken 13.19. I første omgang vurderte plattformsjefen situasjonen som oversiktlig og besluttet ikke å mønstre beredskapsledelsen. Men plattformen hadde mistet spenningen til alle noder i brann- og gassystemet. Dette medførte at plattformen var delvis uten automatisk deteksjon av brann og gass. Utfall av brann- og gassdeteksjon er en alvorlig svekkelse av plattformens sikkerhetssystemer. Først klokken 14.00 ble det satt i gang streifvakter.– Burde varslet

Ptil mottok en melding om strømsvikt på Heimdal to dager senere. Tilsynet reagerte straks på klassifiseringen og i en epost ble Statoil informert om at tilsynet mener dette var en rapporteringspliktig situasjon fordi den under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til akutt eller alvorlig fare- og ulykkessituasjon.

Statoil svarte at selskapet erkjenner at hendelsen burde vært varslet umiddelbart. Men i en dybdestudie som ble offentliggjort i mai, står Statoil fast på at hendelsen ikke var rapporteringspliktig.Har også skjedd tidligere

Også i 2007 var Ptil og selskapet (den gang Hydro) uenige om klassifiseringen av en hendelse på Heimdal.

I en melding av en uønsket hendelse ble alvorlighetsgraden satt til; "kategori 2 - Mindre alvorlig".

Ptil reagerte straks:

–Vurderer Hydro dette til å være i samsvar med ulykkespotensialet til hendelsen - et hull på 1 cm i diameter på et rør med 18 bar?

–Denne hendelsen ble sett på som mindre akutt enn hendelser som medfører alarmsituasjon og automatisk nedstengning av plattformen. Med de 3 mulige kategoriene som er tilgjengelige i varslingsskjemaet ble den aktuelle kategorien valgt å ligge nærmest til den oppfatningen vi hadde av hendelsen på det tidspunktet, svarte Hydro.Statoil:

– Det dreier seg om ulike feil på Heimdal

Statoil mener de tre hendelsene på Heimdal har ulike årsaker.

– Det har så langt ikke vært mulig gjennom våre undersøkelser å finne at disse har noen sammenheng med hverandre. Statoils statistikk for helse, miljø og sikkerhet har en positiv utvikling, og det har den hatt de siste årene. Også det totale risikonivået for norsk sokkel utvikler seg positivt, sier pressetalsmann Geir Gjervan.

Statoil: – Har ikke gjort nye alvorlige funn

Les også:

Mangelfulle it-rutiner på norsk sokkel

Eksplosjonssikker Alvheim

Bedre sikkerhet offshore enn på norske sykehus

Kan tjene på oljekatastrofen

Ingen livbåter gode nok

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.