MARITIM

Havvindparker kan få tareskoger som tilleggsinntekt

Hvordan kan vi bruke båndlagte områder innenfor havvindparker til produksjon av tare og blåskjell? Havforskningsinstituttet skal lede et stort EU-prosjekt for å finne ut av det.

Dette er sukkertare på kunstige tarerev ved Havforskningsinstituttets stasjon i Porsangerfjorden. Småfisken liker seg godt i taren, der den er godt beskyttet.
Dette er sukkertare på kunstige tarerev ved Havforskningsinstituttets stasjon i Porsangerfjorden. Småfisken liker seg godt i taren, der den er godt beskyttet. Foto: Hans Kristian Strand, Havforskningsinstituttet.

Norge skal bygge ut enorme både bunnfaste og flytende havvindparker. Spesielt de flytende anleggene vil bli dyre, men håpet er at teknologisk utvikling kan få prisen ned. Likevel vil de ikke kunne konkurrere med turbiner som står på land eller festet i havbunnen i overskuelig fremtid.