Havvinden er i gang for Statoil og Statkraft

Sheringham Shoal

Sheringham Shoal eies av Statoil (50 %) og Statkraft (50 %) gjennom samarbeidsselskapet Scira Offshore Energy Limited

Total installert effekt 317 MW

Produksjon 1,1 TWh per år

Oppstart 2. august 2011

– Dette signaliserer oppstart av driften og er en viktig milepæl for Scira Offshore Energy, eier og operatør av vindparken som er under bygging utenfor kysten av Norfolk i England, sier Einar Strømsvåg, daglig leder for Scira. I tillegg markerer oppstarten også at elektrisitet fra vindparken for første gang vil bli omsatt i det britiske markedet.

86 vindturbiner

Oppstart skjer tre år etter at prosjektet ble godkjent, og to år etter at byggearbeidet startet. Vindparken skal produsere kraft i minst 25 år, og vil bli drevet fra Sciras base i Wells-next-the-Sea.

Til sammen 86 vindturbiner skal installeres og settes i drift før det Statoil-styrte prosjektet overleveres som en fullført vindpark til Scira innen sommeren 2012. Fremdeles skal omkring 12 fundamenter installeres, og flere kilometer med kabler skal legges og graves ned på havbunnen.

– På travle dager er det for tiden hele 30 fartøyer ute med omkring 500 personer i arbeid. Arbeidet krever detaljert planlegging og samordning, men framdriften er også avhengig av gode værforhold, sier Statoils prosjektleder Elly Bjerknes.

Når Sheringham Shoal vindpark er fullført og i full drift vil det være omkring 50 fulltidsansatte ved Sciras nye driftsbase, som skal bygges i Egmere omkring fem kilometer utenfor Wells.

Det er Siemens som leverer vindturbinene på Sheringham Shoal.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå