ARKIVNYHETER

Havneveg i Halden 20 mill. billigere enn ventet

De gule og de oransje feltene er nye boligområder. I første omgang skal det gule feltet lengst til venstre bygges ut. De grå linjene mellom dem er det nye vegsystemet.
De gule og de oransje feltene er nye boligområder. I første omgang skal det gule feltet lengst til venstre bygges ut. De grå linjene mellom dem er det nye vegsystemet. Bilde: Ill.: Halden kommune
9. feb. 2010 - 15:21

Det endelige vedtaket om utbygging ble gjort av formannskapet i Halden 8. februar. Kontrakten vil bli underskrevet i nær framtid. Byggetiden er beregnet til ca. et år.

Hensikten med havnevegen er å etablere forbindelse til nye boliger som skal bygges på begge sider av elva Tista like ved utløpet. Her planlegges det bortimot 1 000 boliger, foruten noen næringsbygg. Halden kommune er byggherre og forskutterer alle utgifter i forbindelse med havnevegen. Senere skal utbyggerne refundere en del av pengene.

Veganlegget er prosjektert av Sweco. Det får en total lengde på 450 meter, hvorav en bru over Tista utgjør 64 meter. Brua får tre spenn, to på 19 meters lengde og et på 26 meter. Overbygningen består av stålbjelker og plasstøpt brudekke. Den spesielle løsningen med korte stålbjelkespenn er valgt fordi brua skal ligne en annen bru over Tista. Pilarene i elva blir fundamentert på stålrørspæler.

I prosjektet inngår også en undergang under Østfoldbanen. Kryssningspunktet mellom veg og bane vil ligge under grunnvannstanden. For å sikre vegen mot vanninntrenging blir den lagt i et betongtrau. Dette skal også fundamenteres på stålkjernepæler. Lengden på trauet blir 151 meter.

Området som skal bebygges, brukes på forskjellige måter i dag. Noe er nåværende og tidligere industritomter, noe er havneområder og på noe ligger det jernbanespor. Havnevirksomheten skal flyttes ut på en ny stor havn som planlegges på Saueøya, og jernbanesporene blir fjernet når en ny driftsbanegård som er under bygging, blir fullført.Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.