Havforskningssjef Rogne bruker koronakrisen til å rugge fram mer data om havet

– Alle har nå lært seg hvordan vi kan jobbe smartere ved å bruke teknologi, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Havforskningssjef Rogne bruker koronakrisen til å rugge fram mer data om havet
Havforskningsdirektør Sissel Rogne tror koronakrisen fører til varige endringer i måten forskerne jobber på. Foto: Havforskningsinstituttet.

Som sjef for Havforskningsinstituttet (HI) har Sissel Rogne ansvaret for forskning som danner grunnlaget for forvaltningen av norske havområder. Forskningsfartøyene til HI brukes fra Sørishavet i sør til Barentshavet i nord.