KLIMA

Havet kan stige 64 meter

Isen i Arktis og Antarktis smelter og permafrosten forsvinner fra større områder. Klimaet endres raskere og det er vi mennesker delvis skyld i, hevder FNs klimapanel.
Isen i Arktis og Antarktis smelter og permafrosten forsvinner fra større områder. Klimaet endres raskere og det er vi mennesker delvis skyld i, hevder FNs klimapanel.Bilde: Arkiv
Dag Yngve Dahle
4. juni 2007 - 10:29

UNEP-rapporten "Global Outlook Report on Snow and Ice" ble lagt frem under klimakonferansen i Tromsø mandag.

Dystre utsikter

Minst 150 kubikkilometer is smelter hvert år.

Rapporten skisserer hva som i verste fall kan bli følgene av smeltingen:

  • Smelter all ferskvannsisen, som i hovedsak er i Antarktis og på Grønland, vil havnivået i verden stige med hele 63,9 meter.
  • Smelter isen i Antarktis, vil havnivået stige med 56,6 meter.
  • Smelter isen på Grønland, vil havnivået stige med 7,3 meter.

2,5 ganger raskere

Disse scenariene er likevel betraktelig dystrere enn det FN hittil har kommet med.

FNs klimapanel har tidligere sagt at havnivået ikke bør stige mer enn 80 centimeter.

Men de 70 forskerne bak rapporten går altså mye lengre.

Issmeltingen går 2,5 ganger raskere enn for tre år siden. Havisen vil være borte om 50 år hvis ingenting gjøres.

Se Flash-animasjon om issmelting her.

Rammer mange

Den økende issmeltingen er et større problem enn hittil antatt.

Uten is og snø må bakken og havoverflaten absorbere en større andel av solstrålene. Dermed øker den globale oppvarmingen.

I tillegg siver ekstra klimagasser opp i atmosfæren når isen smelter.

– Det at tempoet på smeltingen øker svært raskt er det som bekymrer oss. Nedsmeltingen vil skape konsekvenser for mange hundre millioner mennesker, sa direktør Pål Prestrud ved Cicero, senter for klimaforskning ved Universitetet i Oslo, under presentasjonen av rapporten.

Gir trøbbel

Dette er andre funn fra rapporten:

  • Millioner av mennesker kan bli tvunget vekk fra sine hjem på grunn av høyere havnivå.
  • Bangladesh, Nederland, Maldivene og mange andre lavtliggende øystater kan bli hardt rammet.
  • Hundrevis av dyrearter kan dø ut.
  • Issmeltingen vil også påvirke strømmene i verdenshavene.
  • Flere hundre millioner mennesker får problemer med å skaffe seg rent drikkevann.
  • Permafrosten kan forsvinne, noe som øker mengden klimagasser i atmosfæren.

Økt issmelting forsterker klimaproblemene

Les mer om: