KRAFT

Havalge kan bli drivstoff

Danske forskere skal teste om den raskt voksende havalgen sjøsalat (Ulva Lactuca) kan bli et av fremtidens drivstoff – både innen industri og som en råvare til fremstilling av bioethanol til biler.

Det er spesielt havalgens sterke vekst, og tørrstoffets høye innhold av kullhydrater, samt algens evne til å samle CO2 i vekstfasen, som blir sett på med stor interesse hos de danske forskerne. Ideen bak prosjektet tilhører seniorrådgiver Michael Bo Rasmussen fra DMU.Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.