Harstad-pakken må økes med 770 millioner kroner - dermed øker takstene og innkrevingstiden

Regjeringen la i dag fram forslag om et revidert finansieringsopplegg for den igangsatte Vegpakke Harstad (Harstadpakken). Bakgrunnen er lavere bompengeinntekter og høyere kostnader enn forventet.

Tunnelen gjennom Harstadåsen har overinnfridd forventningene, sier Statens vegvesen.
Tunnelen gjennom Harstadåsen har overinnfridd forventningene, sier Statens vegvesen. Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
28. mai 2021 - 13:26

Anleggsarbeidene startet i april 2015 og skal etter planen ferdigstilles i 2025. Bompengeinnkrevingen startet i juni 2016.

Vegpakke Harstad er gjennomført som et porteføljestyrt prosjekt med delprosjekter innenfor fem ulike tiltaksområder. Utbyggingen er derfor i utgangspunktet tilpasset den økonomiske rammen i Prop. 119 S (2013–2014) på om lag 1,8 mrd. kr, omregnet til 2021-prisnivå.

Det var allerede ved oppstart knyttet stor usikkerhet til kostnadsoverslagene, opplyses det nå i proposisjonen fra Samferdselsdepartementet. Videre planlegging har avdekket at flere av de aktuelle prosjektene og tiltakene er mer omfattende og kostnadskrevende enn tidligere anslått.

Svikt i bompengene

 
 

Dessuten har bompengeinntektene vært lavere enn forventet som følge av mindre trafikk gjennom bomstasjonene enn lagt til grunn i Prop. 119 S (2013–2014). I 2019 var årsdøgntrafikken (ÅDT) gjennom bomstasjonene på om lag 49 000 kjøretøy, som var 18 pst. lavere enn det som var forespeilet.

For at flest mulig av de opprinnelig planlagte prosjektene og tiltakene skal kunne realiseres og bidra til bedre måloppnåelsen for pakken, har både Harstad kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune gått inn for å revidere finansieringsopplegget for Vegpakke Harstad. Det er lokalpolitisk enighet om å øke takstene samt å forlenge innkrevingsperioden med fem år, fra 15 til 20 år.

I forslaget til revidert finansieringsopplegg er det også lagt til grunn en økning i både statlige, fylkeskommunale og kommunale midler. I tillegg kommer all merverdiavgift som staten refunderer for prosjekter og tiltak i veipakken.

Nytt overslag: 2,6 milliarder

Forslaget til revidert finansieringsopplegg innebærer at den økonomiske rammen økes med om lag 770 mill. 2021-kr, til om lag 2,6 mrd. 2021-kr. Tabell 5.1 viser forslag til revidert finansieringsplan for Vegpakke Harstad, sammenlignet med finansieringsplanen i Prop. 119 S (2013–2014), omregnet til 2021-prisnivå.

Av en samlet kostnadsøkning på 770 millioner kroner, er det bilistene som må betale mesteparten, nærmere bestemt 537 millioner kroner.

At Stortinget nå må behandle saken i likhet med alle andre bompengeprosjekter, betyr allikevel av statens bidrag i gildet er på beskjedne 81 millioner kroner. Harstad kommune og fylkeskommunen bidrar med 41 millioner hver. I tillegg kommer fylkeskommunal/kommunal mva.-kompensasjon på 70 mill kroner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.