KARRIERE

Harstad kommune bryter loven

Likestillings- og diskrimineringsombudet har sammenholdt avdelingssykepleiernes lønn med fire sammenlignbare avdelingsingeniører i Harstad kommune. Utdanning, erfaring og ansvar er vurdert, og konklusjonen er at her foreligger indirekte diskriminering.

– Det er første gang vi har slått fast at det er brudd på loven om at arbeid av lik verdi skal lønnes likt, sier fungerende likestillingsombud Ingeborg Grimsmo til VG.

Det var to avdelingssykepleiere fra Harstad som har brakt saken fram for ombudet. De er blitt støttet av Fagforbundet.

– Jeg føler nå at vi blir tatt på alvor og at jobben vi gjør blir verdsatt. Jeg håper kommunen følger opp, og vi får høyere lønn, sier avdelingssykepleier Hilde Danielsen til VG.

Hun er ansatt ved Sama sykehjem i Harstad hvor hun har personalansvar for 19 personer. I dag tjener hun 367.000 kroner i året.

Ifølge Likestillingsombudet er det ingen rettspraksis i slike saker.

– Vi har ikke hatt en slik sak før, og den er prinsipielt viktig, sier Grimsmo.Ombudet er lovhåndhever på området, med Harstad kommune har mulighet til å anke uttalelsen til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.