PRODUKSJON

Hardkjør ga seier

16. aug. 2001 - 16:28

Da Statens vegvesen i Hordaland skulle spesifisere system for styring og overvåking av Trekantsambandet, misjonerte Aker Elektro sterkt for et gjennomgående Ethernet-basert system – en ny løsning som det er lite erfaringer med i automatiseringssammenheng. Leverandørens hardkjør ga uttelling: Etaten åpnet veien for Ethernet som alternativ til kommunikasjonsbussen Profibus DP, som de hadde gode erfaringer med fra tidligere prosjekter. Og Aker Elektro vant kontrakten.

En kombinasjon av rett pris og at selskapet tok på seg et omfattende garantiansvar gjorde at de fikk leveransen. Selv om leverandøren aldri tidligere hadde brukt Ethernet i et slikt omfang i et overvåkingsanlegg, lovet de at alt skulle fungere like bra som i et tilsvarende Profibus-basert anlegg.

– Vi tok nok en aldri så liten risiko da vi ga utvidede garantier, men var aldri i tvil om at systemet ville møte de kravene som var satt, sier prosjektleder ved Aker Elektro, Svein Magne Steinsbø.

Småproblemer

Systemet fra Aker Elektro brukes til å styre og overvåke veiskilt, lyssignaler, nødskap, pumpestasjoner, ventilasjon og tunnelbelysning. Totalt håndteres 2500 inngangs- og utgangssignaler.

– Systemet virker fint, men det har vært noen små innkjøringsproblemer, sier Svein Folgerø, byggeleder elektro for Vegvesenet.

Selve utstyret har voldt lite problemer; to Ethernet-enheter er skiftet ut på grunn av feil, ifølge Steinsbø. En annen feil som oppsto var at dørbryterne i brann- og telefonskapene slo ut på grunn av lufttrykket fra passerende trailere. Det er nå rettet opp. I tillegg skapte det en del frustrasjon at det kom feilmeldinger som ikke var reelle når veibommene stengte. Også denne feilen er korrigert.

Mange bilister klagde den første tiden over at det var mye støv eller eksos i tunnelen. I tunnelen er det fem gassmålepunkter for CO og NO. Ventilasjonsviftene skal starte når CO-gassen overskrider en viss grense. Målinger viser at siktproblemene ikke var forårsaket av eksos, men vanndis som oppsto på grunn av kondensering. Problemet ble løst ved å installere en støvmåler som er med på å styre viftene.

Høyt tidsforbruk

Aker Elektro erfarte at det er enkelt å konfigurere nettverket i et styre- og overvåkingssystem som er basert på Ethernet. Det var også lett å øke hastigheten på signaloverføringen – noe som var særlig nyttig siden det er svært mange enheter tilknyttet nettverket. Likevel gikk det med en god del mer tid til konfigurering og oppstart enn beregnet på forhånd.

– Vi brukte mye tid på å finne ut hvordan systemløsningen skulle bygges opp. Når vi først fant ut av det, gikk konfigureringsjobben greit, sier Steinsbø. Styringen av de 94 tunnelviftene voldte hodebry. Viftene får strøm fra tre transformatorer. Fordi belastningen er svært høy når viftene starter, måtte oppstarten deles i sekvenser. I tillegg skulle viftene kunne skifte dreieretning.

Lange avstander

Oppstarten av overvåkingsanlegget gikk heller ikke helt etter planen. På grunn av lange avstander – nettverket strekker seg over 21 kilometer totalt – og de mange enhetene som skulle kobles til, gikk det ekstra mye tid.

Dessuten var det mange leverandører og aktører involvert, noe som gjorde det vanskelig å få tilgang til å teste signaler. Blant annet manglet kommunikasjonskablene til systemskapene da Stordabrua ble åpnet, forteller Steinsbø.

Forsinkelsene gikk ikke ut over de fristene som var avtalt i kontrakten, ifølge senioringeniør ved Aker Elektro, Harald Tillung. – Trekanten er et svært vellykket prosjekt for oss. Problemene har ikke vært større enn i et hvilket som helst industriprosjekt, selv om det er mange teknologiske nyvinninger, hevder han.

Raske signaler

Kravet fra Vegvesenet er at det skal ta maksimalt tre sekunder fra et signal blir registrert på en av enhetene i anlegget, til Vegtrafikksentralen i Bergen får melding på sine overvåkingsskjermer. Like fort skal det gå fra det varsles om brann eller andre alvorlige hendelser i tunnelen til veibommene ved tunnelens innløp stenges. – Det klarer systemet med glans. Vi er nede på et sekund, hevder Harald Tillung.

En treghet i kommunikasjonen med nødtelefonsystemet gjorde at signalene fra de 68 nødskapene i tunnelen ikke ble overført hurtig nok de første to månedene anlegget var i drift. Dette skal ifølge leverandøren, Profitek AS, være rettet på nå. Vegsentralen i Bergen får melding når døra åpnes, telefonrøret løftes av, eller brannslukkeren fjernes fra stativet. Veibommene skal stenges automatisk når brannslukkeren tas ut.

Det er bergensfirmaet Profiteks nyutviklede kombinerte nødtelefon og styringssentral ProfiTel 2000 som er brukt i tunnelen. Systemet, som er utviklet i samarbeid med Statens vegvesen Hordaland og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), bruker fiberoptisk kabel som kommunikasjonsmedium. Signalene overføres til overvåkingssystemet med hjelp av kommunikasjonsstandarden OPC, og det var i dette grensesnittet problemet lå.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Trekantsambandet er grundig overvåket. Det fikk patruljen i en sivil politibil erfare, etter at de parkerte i bunnen av tunnelen for å holde fartskontroll. Fordi politibilen ikke ble registrert ut av tunnelen etter en viss tid, ble en bergingsbil sendt inn.

Tunnelen overvåkes med kamerasystemet Tunsafe fra bergensfirmaet Datainstrument AS. Systemet er koblet på samme nettverk som systemet fra Aker Elektro. Tunsafe gir det lokale brannvesenet og Vegtrafikksentralen i Bergen en oversikt over hvor mange og hvilke typer kjøretøy som befinner seg i tunnelen. Det er også mulig å kontrollere om det finnes kjøretøy med farlig gods.

Anlegget består av et kamera i hver ende av tunnelen som tar bilder av biler som kjører inn og ut. Fart og akselavstand måles, slik at det kan kontrolleres om alle kjøretøy som ruller inn i tunnelen også kommer ut igjen, og hvilken type kjøretøy det dreier seg om.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.