Strømmåler fra Kamstrup. (Bilde: Hafslund)
(Bilde: Netcom)

Hardere kamp om mobil måleravlesning

  • energi

Skagerrak Energi allierte seg i sommer med Telenor og dannet selskapet Telenor Cinclus AS. Målet var å bli en betydelig aktør i hele det nordiske markedet.

Likevel er det nå klart at Hafslund heller velger NetCom. I alle fall gjør de det i en test i Oslo og Akershus som omfatter 3000 husstander.

- Valget var enkelt, sier Roger Flølo i Hafslund ToKom. - NetCom tilbyr den mest komplette løsningen innen mobil kommunikasjon mellom maskiner. Vi installerer strømmåleren, i dette tilfelle fra Kamstrup, i hjemmet, så tar NetCom seg av all kommunikasjon og sørger for at strømmåleren melder inn strømforbruk til sentralen.

I tillegg til strømavlesing, bruker Hafslund også NetComs løsning til sine alarmsystemer. For Hafslund betyr GSM-kommunikasjonen større fleksibilitet og enklere og raskere installering. Verken kundene eller nettselskapet trenger å ta hensyn til detaljene i løsningen.Alltid på

- Vi snakker om svært begrensede datamengder med tilsvarende lave priser for energiselskapet. Men dersom alle Hafslunds strømkunder etter hvert benytter løsningen, vil det likevel generere trafikk i vårt mobilnett som absolutt vil være interessant, sier Fjeldstad.Stort marked

Så langt brukes det få SIM-kort som kommunikasjonskanal mellom maskiner, men dette kommer til å øke vesentlig fremover. Tall fra TeliaSonera antyder at innen 2010 vil to av tre SIM-kort brukes til å kommunisere mellom maskiner uten menneskelige involvering.

- I Sverige er det innført regulatoriske pålegg om at alle husstander må ha automatisk avlesning av strømforbruket innen 2009. Det forventes at de andre nordiske landene følger etter, Fjeldstad.