KRAFT

– Hardangertragedien kunne vært unngått

GJENNOMGANG: Høyre vil ha en uavhengig gjennomgang av prosessen rundt vedtaket om å bygge de omstridte kraftlinjenen gjennom Hardanger.
GJENNOMGANG: Høyre vil ha en uavhengig gjennomgang av prosessen rundt vedtaket om å bygge de omstridte kraftlinjenen gjennom Hardanger.Bilde: Mona Sprenger
Mona Sprenger
26. juli 2010 - 13:35

– Denne tragedien kunne vært unngått. Vi må ha en fullstendig uavhengig gjennomgang av prosessen. Det dukker stadig opp flere spørsmål knyttet til beslutningen som er fattet, sier Bjørn Lødemel, stortingsrepresentant for Høyre i energi- og miljøkomiteen.

– Passiv regjering

Han mener at prosessen rundt den omstridte kraftledningen er et skrekkeksempel på dårlig politisk håndverk fra regjeringen.

– Regjeringen har sittet passiv og har ikke vist noe vilje til å utrede andre alternativer. Høyre har i flere år krevd en fullstendig gjennomgang av retningslinjene for bygging av kraftlinjer uten at det har blitt fulgt opp.

Supernett

– I vinter hadde vi hele 1400 timer i Bergen hvor en enkelt feil ville slått ut en linje. Nesten halve Bergen kunne blitt mørklagt. Er dette en akseptabel situasjon for Bergensområdet?

– Forrige vinter var svært spesiell. Høyre mener at forsyningssikkerheten er viktig. Vi mener også at ny fornybar kraft er viktig. Norge kan bli en stormakt på fornybar energi, og da er det nødvendig å sikre tilstrekkelig med nettkapasitet, sier Lødemel, som mener at luftledninger gjennom sårbar natur og nær bosetning er gammeldags politikk.

– Bedre alternativ eksisterer, som "Supernettet", med sjøkabler som ikke skjemmer luftrommet.

– Voldsomt inngrep

– Men Statnett og kabelprodusenter mener at kabelteknologien ennå ikke er god nok for Hardanger. Med dagens forsyningssituasjon i Hordaland har vi tid til å vente på at den nye teknologien?

LES OGSÅ: Ny kabelteknologi ikke klar for Hardanger

– Vi ønsker å sette ned et utvalg som kan utarbeide en handlingsplan for å få fortgang i kabelteknologien. Dette har ikke regjeringen fulgt opp, sier han.

Lødemel viser til at flere samfunnsøkonomer den siste tiden har satt spørsmålstegn ved om kraftlinjen er samfunnsøkonomisk lønnsom. – Statnett må kontrolleres

– Dette er et voldsomt inngrep og det har ikke blitt satt en pris på naturverdien av en av Norges vakreste naturperler. Hardanger er juvelen i fjordlandskapet.

Ny kabelpolitikk

Et kostnadsoverslag for sjøkabel Sima- Norheimsund og kraftledning er ifølge Statnett estimert til fire milliarder. Mens Sima-Samnanger er beregnet til å koste om lag 900 millioner kroner.

– Ville ikke et kabelalternativ blitt langt mindre samfunnsøkonomisk lønnsomt enn kraftlinjen?

– Det er ikke så sikkert, hvis man regner med natur- og miljøverdien, mener Høyre-politikeren, som mener at det er på tide at tar den norske kabelpolitikken til vurdering.

– Men vil det ikke kraftlinjer alltid være kontroversielt?

– Jo, det vil bli mer og mer kontroversielt og derfor må vi sikre at prosessene går riktig for seg.

Les mer om: