KRAFT

Hardanger: Ny trasé i Granvin

NYTT ALTERNATIV: Ordfører Jan Ivar Rødland i Granvin i Hardanger  har tidligerr uttalt at kraftlinjen er et større inngrep enn istiden gjorde. Nå har Statnett funnet et nytt alternativ.
NYTT ALTERNATIV: Ordfører Jan Ivar Rødland i Granvin i Hardanger har tidligerr uttalt at kraftlinjen er et større inngrep enn istiden gjorde. Nå har Statnett funnet et nytt alternativ. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland
Mona Sprenger
28. jan. 2011 - 14:51

Statnett søker nå om en alternativ ledningstrasé i Granvin herad. Traséen inngår som en del av den planlagte kraftledningen i Hardanger mellom Sima kraftverk og Samnanger transformatorstasjon. Det nye alternativet går lengre unna Granvin sentrum enn det konsesjonsgitte alternativet, skriver Statnett i en pressemelding.

Avstanden øker

Ordføreren i Granvin i Hardanger, Jan Ivar Rødland har tidliger utttalt at kraftlinjen er et større inngrep enn istiden gjorde.

Les saken: – Større inngrep enn istiden

Nå har partene møtt hverandre.

– Den traséendringen Statnett nå søker konsesjon på, er et resultat av møte mellom Granvin kommune, NVE og Olje- og energidepartementet i november, opplyser prosjektleder i Statnett Steinar Bygdås.

Dette alternativet innebærer en endring mellom Fuglavatnet og Granvinsfjorden, der ledningen trekkes sør for Fuglavatnet og lenger inn i Stokkseldalen.

– Med dette øker avstanden til Granvin sentrum og innsynet til ledningen reduseres noe, men traséen reduserer samtidig inngrepsfrie naturområder i større grad enn det konsesjonsgitte alternativet, sier Bygdås.

Flere alternativ

Statnett har også utredet mulighetene for omlegging av eksisterende 66 kV ledning gjennom Granvin sentrum og bruk av denne traséen til den nye 420 kV-ledningen, samt om denne traséen kan brukes til kabling av 420 kV-ledningen.

Statnett har valgt ikke å søke på disse alternativene.

Dette begrunnes med at et kabelanlegg i dette terrenget vil være teknisk svært krevende og kostbart. En 420 kV luftledning gjennom Granvin sentrum vil være svært synlig for de som bor der, og den vil kunne gi høyere magnetfelt enn ønskelig.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.