KRAFT

Hard kritikk mot CO2-arbeid

Næringsminister Børge Brende. Portrett. Foto: Knut Strøm
Næringsminister Børge Brende. Portrett. Foto: Knut Strøm Bilde: Knut Strøm

– Regjeringen har ikke gjort et godt nok politisk håndverk. Det er for sent å bli urolig om CO2-fangst og lagring nå. Jeg er overrasket over at regjeringen ikke fikk til en dialog med EU på et tidligere tidspunkt. Regjeringen har dratt beina etter seg i denne saken, sier Høyres miljø- og energipolitiske talsmann, Børge Brende, til NTB.

Høyre kommer til å bruke mye tid på behandling av spørsmålet om CO2-lagring når Stortinget torsdag debatterer EØS og EU.

Ber om korrespondanse

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) ga tirsdag Stortinget en redegjørelse om viktige EU og EØS-saker der spørsmålet om statsstøtte til CO2-lagring på Mongstad var et tema. Det er stilt spørsmål om slik statsstøtte vil være tillatt etter EØS-avtalen.

Høyres leder Erna Solberg sier til NTB at hun har bedt om å få oversendt all korrespondanse mellom EU og regjeringen om denne saken for å finne ut hva regjeringen egentlig har gjort i dette spørsmålet.

I sin redegjørelse sa Støre at statens investering i testsenteret på Mongstad ble notifisert til ESA i sommer.

– Regjeringen vurderer også å notifisere prosjektet for fullskala fangstanlegg på Kårstø og prosjektet for transport og lagring av CO2 fra Kårstø og Mongstad, sa utenriksministeren.

Bekymret Støre

EU er i ferd med å se på rammevilkårene for støtte til utvikling av teknologi for fangst og lagring av CO2-gasser.

– For Norge er det avgjørende å få aksept for at man vil kunne gi tilstrekkelig statsstøtte for å realisere prosjektet, sa han.

– Staten og statlige midler vil være tungt involvert både i testsenteret på Mongstad, i fullskala renseanlegg på Mongstad og Kårstø og anleggene for transport og lagring av CO2. Regjeringen er urolig for fremdriften i disse prosjektene siden statsstøttespørsmålet er en utfordring både i innhold og mulig tidsbruk, fortsatte han.

Norge foran EU

EU har besluttet at det skal etableres opp til tolv store demonstrasjonsprosjekter for fangst og lagring av CO2 innen 2015.

– Likevel er det en utfordring at verken miljøregelverket eller regelverket for statsstøtte per i dag ikke gjenspeiler denne satsingen. I Norge er vi kommet lenger enn EU når det gjelder konkretisering og planlegging av slike prosjekter. Det er derfor første gang disse bestemmelsene i EØS-avtalen vurderes i forhold til prosjekter for fangst og lagring av CO2, sa utenriksministeren.

©NTB

Les mer om: