F-35

Har trua på at de kjøper JSM: Finske F-35 blir uansett god butikk for Norge

Kongsberg og Patria lager et norsk-finsk F-35-kompetansesenter.

Finland skal utover på 2020-tallet fase ut F/A-18C Hornet (nærmest) og erstatte dem med F-35A.
Finland skal utover på 2020-tallet fase ut F/A-18C Hornet (nærmest) og erstatte dem med F-35A. (Foto: Ilmavoimat)

Kongsberg og Patria lager et norsk-finsk F-35-kompetansesenter.

Fredag 10. desember ble det klart at Finland bestiller 64 F-35A fra amerikanske Lockheed Martin.

Dette er samme flytype som Norge allerede har 34 av og som er i ferd med å settes i døgnkontinuerlig beredskap for Nato, og dette kommer ifølge finnene til å styrke et allerede tett luftoperativt samarbeid.

Industrielt er dette også positivt fra norsk ståsted, ettersom Norges forsvarsindustrielle lokomotiv, Kongsberg-gruppen, vil ha mange aksjer i Finlands kommende kampfly.

Fin finsk-norsk kombo

Aktøren som vil spille en helt sentral rolle i det finske F-35-prosjektet, heter Patria og har i snart seks år hatt delvis norsk eierskap.

Den finske stat eier 50,1 prosent, mens Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) eier 49,9 prosent.

Patria på sin side eier halve Nammo sammen med den norske stat (50/50 prosent).

Sist, men ikke minst viktig er at KDA og Patria sammen (50,1/49,9 prosent) eier Kongsberg Aviation Maintenance Services AS (Kams), som for et år siden åpnet et motordepot på Rygge der de utfører vedlikehold, reparasjon, overhaling og oppgradering (MRO&U) av F135-motoren.

Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace, med en modell av F-35 og våpenrommet der han ønsker at de fleste nasjoner skal fly med JSM plassert. Foto: Tor Aas Haug

Finlands kjøp av F-35A Block 4-kampfly skjer som en FMS-anskaffelse («foreign military sales»), og amerikanerne har vært nødt til å oppfylle en del krav knyttet til suverenitet og nasjonal materiell- og forsyningsberedskap.

Blant annet skal Patria bygge framre skrogdeler til cirka 400 fly i første omgang og skal dessuten sette opp et anlegg for sluttmontering av F-135-motoren. I tillegg vil det foregå produksjon og vedlikehold av flere komponenter i Finland som ifølge myndighetene vil gi 4500 nye årsverk direkte og 1500 årsverk indirekte.

Les også

– Dette blir en veldig fin kombinasjon, der vi har KDA, Kams og Patria som alle jobber komplementært med F-35 og kommer til å bygge opp en stor kunnskapsbase innenfor produksjon og vedlikehold, sier KDA-direktør Eirik Lie til Teknisk Ukeblad.

Store muligheter

Sett gjennom kongsbergbriller er den finske beslutninga positiv fordi det, som i sommer i Sveits, kommer inn nye FMS-kunder som bidrar til å øke det totale F-35-volumet. Dermed har selskapet mulighet til å utnytte det de allerede har bygget opp ved å konkurrere om deleproduksjon og vedlikehold til flere fly.

I og med at de eier halve Patria, vil de indirekte ha utbytte av kontraktene som havner i Finland. Så gjenstår det å se hvordan de best kan utnytte F-35-aktivitetene.  

Lie og hans kolleger dro til Finland i forrige uke for å gjennomføre innledende samtaler, men ifølge Lie er det mye som gjenstår å avklare. Det gjelder også mellom finske og amerikanske myndigheter.

– Det er litt tidlig å si hvordan synergiene vil utfolde seg, vi vil vite mer om dette i løpet av neste år. Men at det er store og spennende muligheter som nå åpner seg, er det ingen tvil om, sier Lie.

Han peker også på at flere nye F-35-land betyr flere potensielle kjøpere av dere Joint Strike Missile (JSM).

F/A-18C Hornet og F-35A over Finland i forbindelse med testing i HX-konkurransen. Foto: Ilmavoimat

Tror de bestiller JSM

Tilbudet Finland mottok, inkluderte ei våpenpakke bestående av Amraam, Sidewinder, SDB I/II, JDAM, JASSM-ER og JSM.

Foreløpig har Finland bestilt luft-til-luft-missiler, det vil si AIM-9X kortholdsmissiler og Amraam med «sidekick»-feste, slik at seks får plass internt i våpenrommet. Luft-til-bakke-våpnene har finnene tenkt å bestille senere i anskaffelsesprosessen, kanskje så sent som 2035.

Lie sier at JSM, med det pågående integrasjonsløpet med F-35, er en fast del av flyets våpeninventar. JSM kan velges av alle land som kjøper F-35 og være trygge på at missilene støttes i hele flyenes levetid, eksempelvis ved kommende softwareoppdateringer.

Ifølge Finland var nettopp det brede våpenutvalget blant det som bidro positivt i F-35s favør i HX-konkurransen (se video lengre ned).

– Akkurat når og om de de bestiller JSM, er vanskelig for meg å si, men jeg har fortsatt god tro på at de har et ønske om å anskaffe dette, sier Lie.

KDA og Patria ble for ganske nøyaktig fire år siden enige om å etablere et felles kompetansesenter for missilsystemer i Finland og videre se på potensielle samarbeid innenfor denne teknologisfæren. Lie mener at dette arbeidet nå kan få fart på seg dersom Finland blir JSM-kunde og føyes til lista som foreløpig består av Norge og Japan.

Mer enn dobling på Rygge

Heller ikke Atle Wøllo, direktør i Kams, kan ennå si mye om hvordan den kommende finske F-35-virksomheten vil påvirke selskapet. Uavhengig av dette er de i ferd med å øke størrelsen på vedlikeholdsdepotet på Rygge.

Blant annet som følge av erfaringer fra USA samt at Tyrkia ikke lenger er en del av F-35-partnerskapet, slik at det kun er Nederland og Norge som deler på det europeiske markedet for F135-vedlikehold, har motorprodusenten Pratt&Whitney bedt Norge og Nederland (Logistics Center Woensdrecht, LCW) om å øke kapasiteten.

Les også

– Vi er forespurt om å ta på oss atskillig mer enn opprinnelig tiltenkt og har sagt at vi kan klare to til tre ganger dette volumet, opplyser Wøllo.

Ved siden av noen andre forretningsmuligheter han ikke ønsker å gå ut med offentlig, er dette noe som de kommende årene vil kreve et par hundre nye ansatte på Rygge.

I første omgang er målet nå å oppnå det som kalles «Initial Depot Capability» (IDC) tidlig i 2022, en milepæl som blant annet krever at testcella er operativ og kvalifisert. Fram til da kan Kams utføre vedlikehold på F135-motorene, men ikke teste. Slik det ser ut nå, ligger de ifølge sjefen godt an.

Vil styrke forsvarssamarbeidet 

Oberst Janne Kempas, som er Finlands forsvarsattaché i Norge, beskriver den finske kampflykonkurransen som tøff og rettferdig. F-35 ble valgt fordi dette var kampflysystemet som kom best ut i den militære kapasitetsvurderingen.

Slik forklarer det finske luftforsvaret, Ilmavoimat, beslutningen i HX-konkurransen.

Målet er at de nye flyene kan leveres fra 2025, der de første blir værende i USA for trening og leveres til Finland fra 2026. De skal fases inn og erstatte dagens flåte av F/A-18C/D Hornet i perioden 2028-2030.

– Det at Norge og Finland nå skal operere samme flytype, gjør at våre luftforsvar kan lære av hverandre og kan bidra til enda bedre interoperabilitet enn i dag, skriver Kempas i en e-post.

Bortimot ukentlig siden 2008/2009 har Norge, Sverige og Finland trent sammen på hverandres øvingsområder gjennom såkalt «Cross Border Training» (CBT).

Han viser til at den sittende regjeringas plattform og den siste sikkerhetspolitiske utredninga fra i fjor sier at Finland har som mål å styrke det forsvarspolitiske samarbeidet med Norge, både bilateralt og sammen med Sverige.

– I tillegg til snart F-35 har vi også et veldig godt logistisk samarbeid om K9-artilleriet. Det at vi har felles systemer i våre to land, gjør det mulig å utveksle erfaringer og i fellesskap øke kapabiliteten i disse systemene, skriver Kempas.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå