AW101

Har skrudd på redningshelikoptre i et halvt århundre – hyres inn for fem nye år

Leonardo har inngått ny vedlikeholdskontrakt med Kams.

Om cirka to måneder går AW101 Sar Queen på vakt her på Banak.
Om cirka to måneder går AW101 Sar Queen på vakt her på Banak. (Forsvaret)

Leonardo har inngått ny vedlikeholdskontrakt med Kams.

Rundt 50 års erfaring med å skru på redningshelikoptre talte trolig positivt inn når Kongsberg Aviation Maintenance Services (Kams) nå har fått fornyet tillit av helikopterprodusenten Leonardo.

Selskapene varsler at det er inngått kontrakter om vedlikeholdsstøtte av den norske flåten AW101 Sar Queen for perioden 2022-2026.

Avtalene er verdt cirka 260 millioner kroner og betyr at Kams skal levere logistikktjenester fra Kjeller samt vedlikeholdstjenester ute på Redningstjenestens baser på Sola, Ørland, Banak, Bodø, Rygge og Florø.

Avtaler for fem år siden

Kams er underleverandør til Leonardo som garanterer for en kontraktsfestet flåtetilgjengelighet  gjennom en PBL-avtale med Norge.

Ifølge Kams er de nye avtalene en utvidelse av rammeavtale for vedlikeholdstjenester som ble inngått i 2016.

Rett før jul dette året ble det klart at de dynamiske komponentene på over hundre av militære helikoptre, det vil si AW101 og NH90, i Norden og Canada skal vedlikeholdes og repareres av Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

Hovedgirboksen (MGB) til en AW101. Dekket til med svart er de fire hydrauliske stagene tilhørende anti-vibrasjonssystemet. Bilde: Eirik Helland Urke

Den gang ble det sagt at avtalene vil gi en omsetning på rundt 300 millioner euro over 30 år.

Nå er Kams naturlig nok godt fornøyd med fornyet tillit fra Leonardo:

Sea King-erfaring

– Med dette vil vi fortsette med å bidra til at Redningstjenestens helikoptre har høy operativ tilgjengelighet, slik vi har gjort gjennom de siste 50 årene. Vi ser frem til å videreutvikle samarbeidet med Leonardo og Redningstjenesten i årene som kommer, uttaler Kams-direktør Atle Wøllo i meldinga.

Kams-slektstreet som er relevant i denne sammenhengen, går både tilbake til kongsbergbedriftens vedlikehold og reparasjoner av girkasser og rotorhoder på 330 skvadronens helikoptre og til arbeidet utført av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK) på Westland Mk43B Sea King-helikoptrene og dets RR Gnome-motorer.

LHK ble til statsforetaket AIM Norway 15. desember 2011. Ganske nøyaktig sju år senere ble selskapet kjøpt av KDA og Patria og selskapet Kams ble stiftet.

To måneder til neste base

Foreløpig er AW101 operativ på kun to av Redningstjenestens baser. Dette er Sola og Ørland, der de nye helikoptrene gikk på beredskapsvakt i henholdsvis september 2020 og mai 2021.

Neste base ut er Banak i Porsanger kommune som trolig vil gjennomføre skiftet fra Sea King til Sar Queen i starten av mars, cirka fire måneder forsinket i forhold til den reviderte innfasingsplanen.

Planen er at utdanning av personellet fra Bodø-basen starter den andre uka i mars. Dersom den skisserte tidsbruken på 6-7 måneder per base følges, vil den fjerde basen kunne bli operativ med AW101 i løpet av oktober.

Les også

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå