Har skapt livskraftig IT-industri

FREDRIKSTAD: Prediktor ble i fjor tildelt prisen som årets bedrift i plankebyen, selv om bedriften er så langt unna planker som neste overhodet mulig. Siden starten i 1995 har Steinar Sælid og hans kompanjonger Helge Mordt og Rune Storkås målrettet bygget opp en bedrift med basis i avansert reguleringsteknikk og kunnskap om prosessindustrien.

Kybernetikere

Både Sælid og Mordt har bakgrunn som kybernetikere fra NTNU og hadde lang erfaring fra forskning og industri med avanserte prosesstyringer av industriprosesser da de tok skrittet ut og startet deres egen bedrift, Prediktor. Navnet henspiller på prediktiv regulering, dvs. et reguleringssystem som basert på målte verdier og matematiske modeller av prosessen kan forutsi et hendelsesforløp og derigjennom foreta korrektive handlinger slik at prosessen hele tiden styres optimalt.

To bransjer

I dag leverer bedriften avanserte programmer for prosesstyringer, arbeidsprosesser og knytning mot administrative systemer. Disse kan brukes for alle typer industrigrener, men Sælid og hans mannskap på 86 sikter seg inn mot to bransjer hvor de produktene og tjenestene de kan tilby, gir god avkastning.

– Vi leverer programmer og spektroskopiske instrumenter for å hjelpe vareproduserende industri til å forbli lønnsom. Vi er ikke store nok til å dekke hele markedet, derfor konsentrer vi oss om tre hovedbransjer hvor vi har erfaring og mye å tilføre, solar-, fôr- og næringsmiddelindustrien, forteller Steinar Sælid.

Sporbarhet

Systemene Prediktor leverer er basert på innsamling av sanntidsdata. – Vi sporer råvarer og følger disse gjennom prosessen. Hele veien samler vi data som tid, temperatur, trykk, mengder, resultater fra analyser, etc. Helt fram til pakking. Målet er å få maksimal sporbarhet. Det krever et samspill med operatørene slik at vi får inn alle data, forteller Sælid.

Gjennom disse dataene kan prosessingeniørene finne flaskehalser i produksjonen. De kan se sammenhengen mellom verdiene av de innsamlede sanntidsdataene og kvaliteten produktene har gjennom empirisk innsamling av data. – Disse historiske dataene(empiri) kan brukes til å optimalisere produksjonsprosessen. Operatørene kan sette riktige parametre for kjøringen av prosessen og kontrollere den ved at de har skjermer som viser hvor effektivt prosessen kjøres og til hvilken kvalitet produktene har. Prosessingeniørene får produksjonsrapporter med opplysninger om kvalitet og forbruk, forteller Sælid.

Egne instrumenter

For fôr- og matvareindustrien har Prediktor utviklet et eget analyseinstrument som måler proteininnhold, vann og fettprosent. Instrumentet baserer seg på en spektralanalyse. Prediktor var heldige å få tak i høy kompetanse fra projektorindustrien da projektorprodusenten InFocus i Fredrikstad gikk overende. – Mye av den teknologien vi har i analyseinstrumentet er hentet fra projektoren, men det fungerer omvendt, forteller han.

Bruk av dette instrumentet gjør det mulig å kontinuerlig regulere reseptene og optimalisere produksjonen og oppnå en jevn kvalitet på produktene ut til kundene. – Dette er et unikt sanntidssystem for matvarebransjen og fôrindustrien. Vår algoritme spiller sammen med ERP-systemer og gir full kontroll på varer i arbeid, innkjøp av råvarer, råvarebeholdning etc. Denne koblingen erstatter operatørens protokoller og forenkler hele administrasjonen, forteller Sælid.

Sanntidsmålinger

Prediktors analyseinstrument har et unikt mekanisk og optisk design. Det er stor interesse for dette i f^r- matvareindustrien. Særlig i Frankrike og Spania har interessen vært stor og større aktører har tatt instrumentet i bruk. I Norge er Fellekjøpet den største kunden. Selve målingen baserer seg på fargenøyanser i kjøttet. Vi måler denne forskjellen og har programvare som beregner resultatet. Den største fordelen er at instrumentet kalibrerer seg selv. – Vi har stor tro på dette produktet. Det bidrar til god vekst for oss fordi næringsmiddelindustrien er et stort vekstmarked. En annen stor fordel er at næringsmiddelindustrien er lite påvirket av svingende konjunkturer, sier Sælid .

Han har så stor tro på dette markedet at de nå har utviklet et nytt instrument som er en enklere og mindre versjon enn dagens instrumenter. Dette instrumentet vil bli lansert under årets Hannovermesse i april.Søker samarbeid

Programvaren til Prediktor kan brukes av alle typer industri. – Vi har ikke kapasitet til å gå inn på alle typer industrier. Derfor søker vi samarbeid med systemintegratorer og kontrollutrustningsleverandører for å få inngrep gjennom andre. Målet vårt er å i større grad produktifsere programvaren gjennom partnere. For olje og gassindustrien er dette for eksempel være SPT-group som bruker programmvare fra Prediktor sanntids estimering for flerfasestrømninger. Olga er basisprogramvare for å forutsi forløpet i flerfasestrømningene. Andre norske aktører vurderer bruk av våre programvaremoduler i sine systemer, sier Sælid.Undersak:Måtte få dispensasjon

Da Prediktor for et par år siden fikk behov for nye og større lokaler, fikk de vanskeligheter med kommunen. Industriarealene var ikke regulert i til kontorarbeidsplasser.

– Vi hadde vanskeligheter med å nå igjennom med at det vi driver med er industri. Derfor var det ikke likefram å få tak i et areal hvor vi kunne bygge selv, sier Steinar Sælid i Prediktor.

Selskapet han leder hadde behov for mer plass i Fredrikstad. – Vi så på de nye lokalene som er reist på gamle Fredrikstad mekaniske (Værste), men fant ut at de ville bli alt for kostbare og lite hensiktmessige for oss. Vi fikk også inn en del andre tilbud, men de var også for dyre og lite hensiktmessige og passet ikke for oss. Vi fant at det beste var å bygge selv, forteller han.

Ikke industri

Men kunnskapsindustrien var ikke definert som industriarbeidsplasser i kommunen. Sælid måtte søke om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for å kunne bygge på det store industriområdet på Øra, der de nå ligger.

Et en ny behandling i kommunen så fikk endelig Sælid og hans firma klarsignal og kunne gå i gang med å bygge. Sælid mener at det er viktig at ikke kommuner låser seg i oppfatning om hva som er industri. – Vi er en kunnskapsindustri som representerer morgendags arbeidsplasser, sier han.

Les mer om: