KRAFT

– Har neglisjert teknologiutvikling

Høyre vil at et ekspertutvalg skal utrede teknologi for fremtidens kraftnett.
Høyre vil at et ekspertutvalg skal utrede teknologi for fremtidens kraftnett. Bilde: Trond Isaksen/Statnett

Med omfattende planer for opprusting av sentralnettet og økt overføringskapasitet til utlandet, har Statnett investeringsplaner for opptil 45 milliarder kroner i kommende tiårsperiode.

Nå vil Høyre ha et ekspertutvalg for å gjennomgå nye teknologiske løsninger som kan benyttes i fremtidens kraftnett.

Avhengig av kapasitet

– Hvis Norge skal være en energistormakt på fornybar energi, med god overføringskapasitet mot Europa, er vi avhengig av å ha god kabelteknologi. Også i forbindelse med elektrifisering av sokkelen vil dette være viktig, sier Bjørn Lødemel.

Sammen med fire stortingskolleger har han fremmet et representantforslag om et utvalg som skal gå gjennom ulike teknologiske løsninger for sikrere og mer skånsom fremføring ved hjelp av jord- og sjøkabel i fremtiden.

Lødemel forteller at det har vært en rivende utvikling på dette området, med blant annet Nexans som et av de ledende selskapene, men at vi har en regjering som ikke har satt fokus på det de siste årene.

– Vi har hatt tre olje- og energiministre fra Senterpartiet som har neglisjert teknologiutvikling på kabler.

Sikrere forsyning

Han viser til at ny overføringsteknologi også vil være viktig i på Vestlandet, hvor det planlegges nye 420 kV kraftlinjer i konflikt med nasjonale verneområder. Her kan kabler være et alternativ.

– Det blir vist til at teknologien ikke er der, og at det er for usikkert. Men det bør presses på for å utvikle teknologi som gir både sikrere forsyning, større kapasitet og som gjør kabling billigere, sier Lødemel.

Han viser også til at planer om elektrifisering av sokkelen vil presse frem større teknologiutvikling på området.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.