Havvind

Har kuttet kostnadene på flytende havvind med 70 prosent

Siden Hywind Demo sto ferdig i 2009.

Hywind Pilot Park Scotland bygges utenfor Peterhead.
Hywind Pilot Park Scotland bygges utenfor Peterhead. (Bilde: Statoil)

Siden Hywind Demo sto ferdig i 2009.

Statoil har blitt en verdensledende aktør på flytende havvind. Turbinstørrelsen øker, men kostnadene går ned. 

På åtte år har selskapet redusert kostnadene med hele 70 prosent. 

Direktør for vind og CCS i Statoils enhet for nye energiløsninger, Stephen Bull, sier til Teknisk Ukeblad at denne enorme kostnadsreduksjonen er beregnet ut fra industriens standard i LCOE (levelized cost of electricity).

Denne standarden måler livstidskostnadene for konstruksjon, finansiering, brensel, vedlikehold, forsikring, skatter og insentiver opp mot forventet produksjon av kWh.

Mange elementer

Hywind Scotland har en total høyde på 258 meter, 80 meter under vann og 178 over. 61 meter høyere enn Oslo Plaza.
Hywind Scotland har en total høyde på 258 meter, 80 meter under vann og 178 over. 61 meter høyere enn Oslo Plaza. Foto: Illustrasjon: Statoil

– Reduksjonen er drevet av mange elementer. Mest avgjørende er turbinstørrelsen og optimalisering av fundamentene. Hywind Scotland vil ha turbiner på 6 MW, men til tross for at de er mye større enn Hywind Demo, på 2,3 MW, har vi klart å optimalisere fundamentene og hvor mye stål vi trenger. Jo flere prosjekter vi får realisert, jo større blir læringseffekten. Hele verdikjeden utvikler teknologi for å tilpasse seg stadig større turbiner, sier Bull.

Dette er ikke hele forklaringen. Bull legger ikke skjul på at det dramatiske prisfallet i oljepris også har virket inn på kostnadene for flytende havvind. Man har også fått drahjelp av et voksende marked innenfor bunnfaste havvindprosjekter.  

I tillegg har Statoil utviklet mye egen kompetanse på håndtering av turbiner som er produsert av Siemens.

– LCOE-standarden er viktig for å ha et reelt sammenlikningsgrunnlag med andre energikilder, enten det er kull, gass, kjernekraft eller sol, medgir Bull.

Ferdig i juli

– Har dette gått raskere enn man kunne forutsi når man bygde Hywind Demo?

– Ja, industrien har tilpasset seg og lært gjennom en rekke prosjekter, ikke minst har vi lært mye av Dudgeon hvor vi har 67 bunnfaste turbiner. Bransjestandarden nå er 6 MW-turbiner, men bransjen er godt i gang med å planlegge utviklingen av turbiner på både 8,3 MW og 10 MW. Det vil bli den nye standarden etter hvert.

Bull forteller at stadig større turbiner gir utfordringer. Fundamentet til Hywind Scotland bygges nå i Spania. De fem gigantiske vindmøllene med en total lengde/høyde på 178 meter over havoverflaten skal være ferdigprodusert innen juli da de skal fraktes til Stord for å koples sammen med turbinene.

Deretter skal taubåter dra de flytende møllene til verdens første flytende havvindpark utenfor Peterhead i Aberdeenshire i Skottland. Etter sammenkopling i august og en testperiode regner Statoil med full produksjon på de fem flytende turbinene i høst. Parken skal forsyne 20.000 husstander med strøm.

Kjempeturbiner

På tegnebrettet jobber vindindustrien med turbiner over 10 og 12 MW. Fra 8 til 10 MW-turbiner kan man benytte omtrent samme nacelle og struktur som på dagens 6 MW-turbiner.

På en ny generasjon turbiner over 10 MW må man utvikle et nytt fundament.

– Hvor stor en turbin kan bli, aner vi ikke i dag. Men vi vet at det vil være praktiske begrensninger med frakt når det gjelder lengde på bladene. Vi vet også at aktører forbereder fartøyer for å kunne ta enda større turbiner, sier Stephen Bull.

Han mener Statoil og andre selskaper hele tiden må strekke seg teknologisk for å vinne fram i auksjoner på nye prosjekter.

New York neste

Det 91 meter lange understellet til Hywind Scotland bygges av Navantia i Spania. I sommer blir dette fraktet på båt til Stord for å koples sammen med tårn og turbin.
Det 91 meter lange understellet til Hywind Scotland bygges av Navantia i Spania. I sommer blir dette fraktet på båt til Stord for å koples sammen med tårn og turbin. Foto: Bjørn Ivar Bergemo/Statoil

Statoil vant i desember auksjonen for å prosjektere bunnfast havvind 20-50 km utenfor New York. Selskapet måtte betale nær 350 millioner for å vinne fram. Et eventuelt første trinn vil være på om lag 400-600 MW for å forsyne New York City og Long Island med fornybar strøm.

Prosjektet er en del av staten New Yorks Clean Energy Standard hvor man ønsker å bygge ut 2,4 GW fornybar kraft fra offshore havvind.

I samarbeid med New York Energy Research and Development Authority (NYSERDA) skal Statoil starte jobben med å skaffe tillatelser og utarbeide studier med havbunnskartlegging og kraft til land-løsninger.

– Dette kommer til å ta flere år, sier Bull

Bull sier at Statoil også er prekvalifisert for å delta i vårens auksjon for utbygging av havvind i North-Carolina og ser på tilsvarende planer for Massachussets, New Jersey, California og Hawaii.

Norsk-arabisk samarbeid

Leverandører til Hywind

Turbinblader: Siemens/Ålborg, Danmark

  • Lengde: 75 meter, vekt: 75 tonn

Nacelle:  Siemens/Brande og Esbjerg, Danmark

Tårn:  Navacel, Bilbao, Spain.

  • Høyde: 83 meter, vekt: 670 tonn, diameter: 7,5 til 4,2
  • Lages i 4 deler, montering på Stord
  • Total høyde fra havoverflate til vingetopp: 258 meter

Understell: Navantia/Windar JV, Fene i Spania

  • Lengde: 91 meter og 14,4 meter bredt
  • Stålvekt: 2 300 tonn

Kjetting: Vicinay, Bilbao, Spain. 

Sugeankere: Global Energy Group, Inverness, Skottland

Transformator og kabel: Balfour Beatty, Aberdeen i Skottland

Detaljprosjektering og systemintegrasjon: Aibel, Asker og Haugesund

Tårn innvendig: Aluwind, Danmark

Monteringsanlegg: NorSea Group, Stord base

Montering og oppstart tårn/turbin: Siemens Wind Power i Danmark

Marine operasjoner: Technip

Fortøyning:  MacGregor i Arendal(produsert i Polen)

Feltkabel-produsent: Nexans, Halden og Rognan

Installasjon offshore: Subsea 7, Stavanger

Tunge løft: Saipem (S7000), London

I Europa deltar Statoil nå i havvind-utbygging som vil forsyne en million innbyggere med strøm.

Selskapet er allerede kvalifisert for å delta i en budrunde om verdens største havvind-anlegg på 4,8 GW ved Doggerbank utenfor Yorkshire.

I fjor gikk Statoil inn i Arkona-prosjektet i Østersjøen sørvest for Bornholm. Statoil og tyske E.ON deler eierskapet til parken som fra 2019 skal forsyne 400.000 tyske husstander med strøm.

– Vi har en strategi om å eie slike prosjekter sammen med andre både fordi det gir økt kompetanse og reduserer risikoen. Derfor samarbeider vi nå med arabiske Masdar både i Dudgeon og i Hywind Scotland. Det er et veldig fremtidsrettet selskap som vi kjenner godt fra samarbeid innen olje- og gass med Abu Dhabi National Oil Company og Mubadala Petroleum.

Batwind

Hywinds pilot i Skottland har flere spennende delprosjekter. Et av dem er teknologiutvikling for lagring av energi.

– Vi jobber med Batwind, men nå er det vindproduksjonsanlegget som har førsteprioritet. Vi ønsker å bygge egen kompetanse med forskning og utvikling av software for lagring av strøm fra flytende havvind, blant annet gjennom doktorgradsavhandlinger og forskning knyttet opp mot vårt teknologisenter på Rotvoll utenfor Trondheim, sier Stephen Bull.

Stephen Bull sier at ganske nøyaktig 30 prosent av leveransene til Hywind Scotland er tildelt norske bedrifter (se oversikt).

Bransjesjef for olje og gass i Norsk Industri, Runar Rugtvedt, sier til TU at det er et stort potensial for større leveranser til flytende havvind.

Kommentarer (21)

Kommentarer (21)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå