Har koronamedisin klar – mangler pasienter til testing

Etter vellykkete forsøk med mus mener forskere ved NTNU at de er klare til kliniske tester på mennesker. Utfordringen er at det er for få Covid-19 syke i Norge. Derfor må de ut av landet for å gjennomføre testene.

Har koronamedisin klar – mangler pasienter til testing
I skålene er det plassert Vero-E6 celler og så er SARS-CoV-2 satt til. Disse dreper Vero-cellene, og danner små kratere som kan sees i bildet. Foto: Denis Kainov, NTNU

Kombinasjoner av eksisterende medisiner kan vise seg effektivt mot Covid-19, sykdommen forårsaket av koronaviruset. Mer enn 200 medisiner er testet ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, IKOM, på NTNU. Nå står forskerne igjen med kun fem-seks kombinasjoner.