FORUM

Har kommet for å bliFølgende argumentasjon synes å være avgjørende for hans engasjement slik det fremkommer i TU nr 7/8 2004:

Luft-til-luft-varmepumper kan avgi luft med for høy temperatur slik at det kan bli dårlig inneklima på grunn av "brente" partikler.

Plastmaterialer og andre syntetiske stoffer kan avgi helseskadelige stoffer til inneluften og kan derved påvirke personer som omgis av denne slik at helseskader kan oppstå.

Jan Vilhelm Bakke har helt rett. Det bør være en selvfølge at så vel produsenter som importører og leverandører medvirker til at leverte produkter ikke bidrar til at personer som oppholder seg i rom med luft-til-luft-varmepumper utsettes for støy eller stoffer som gir noen form for allergiske eller helseskadelige reaksjoner. Bakkes innvendinger er derfor faglig begrunnet med henblikk på eksisterende forskrifter, normer og føre-var-prinsippet.

I samme nummer av TU hadde også spesialrådgiver Gaute Flatheim et saftig utbrudd mot regjeringens satsing på enøk-tiltak med luft-til-luft varmepumper som innsatsmiddel. Følgende momenter synes å være avgjørende:

Noen varmepumper bruker mer energi enn de avgir.

Både direktevirkende elektriske installasjoner som panelovner og ventilasjonsanlegg med elektriske varmebatterier er et bedre alternativ enn varmepumper.

Ingen har ødelagt mer av helsen til barn i Oslo-skolen enn enøk-folkene.

Personer som Gaute Flatheim ikke kjenner personlig kan neppe ha noen god kompetanse innen luftkvalitet eller helse.

Som ingeniør og lærer i blant annet tekniske fag, har jeg i flere tiår lest Gaute Flatheims mange hypoteser og meningsytringer med stor respekt, men nå har han sporet totalt av og skriver vel stort sett med tanke på å hjelpe sin syke mor?

Gaute Flatheim bør som fagmann kjenne til så vel Nicolas Léonard Sadi Carnots som Matts Bäckstrøms mange arbeider innen teknisk varmelære, som viser at selv en luft-til-luft-varmepumpe som drives med dieselmotor kan oppnå energifaktor >1 dersom konstruktøren har utført sine arbeider riktig og driftsforholdene er som forutsatt.

Både enøk og godt inneklima kan utmerket godt oppnås med så vel luft-til-luft-varmepumpe som med vann til vann varmepumpe eller andre varmekilder, uavhengig om de er integrert i et kombinert luftbehandlings- og ventilasjonsanlegg eller ei. Jeg vil derfor foreslå at Gaute Flatheim tar kontakt med et av de gode fagmiljøene i inn- eller utland og oppdaterer sine kunnskaper på området, slik at han også på dette området kan bidra til en samfunnstjenelig utvikling. Varmepumper har kommet for å bli, og kun et samarbeid mellom de beste fagmiljøene innen varmepumpeteknikk, luftbehandlingsteknikk, ventilasjonsteknikk samt styre- og reguleringsteknikk kan bidra til de beste løsningene.

Håkon Emil Libak

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.