Har ingen prislapp for hva det vil koste å elektrifisere norsk sokkel

Olje- og energidepartementet har ikke regnet ut hva det vil koste å elektrifisere oljeplattformene på sokkelen.

Ukjent av hvilken grunn, vil Frp vite hva det vil koste å elektrifisere norsk sokkel. Det har ikke olje- og energiminister Tina Bru (H) regnet på.
Ukjent av hvilken grunn, vil Frp vite hva det vil koste å elektrifisere norsk sokkel. Det har ikke olje- og energiminister Tina Bru (H) regnet på. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

Det kommer fram i olje- og energiminister Tina Brus svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget.

I spørsmålet vil Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Terje Halleland vite hvor mye det vil koste å elektrifisere alle petroleumsinstallasjoner som er forventet å være i produksjon på norsk sokkel i 2030.

Han spør også om nytteverdien av dette i form av kutt i utslippene av klimagasser.

«Departementet har ikke utredet kostnaden ved å legge om til kraft fra land på alle innretninger som er forventet å være i produksjon på norsk sokkel i 2030, eller den tilhørende utslippsreduksjonen», skriver Bru i sitt svar.

Statsråden påpeker i svaret at det «fremover er viktig å vurdere en ev. kraft fra land løsning individuelt i hvert enkelt tilfelle».

Stortinget har nylig bedt regjeringen legge fram en plan for utslippskutt på 50 prosent på norsk sokkel innen 2030, sammenlignet med 2005.

I slutten av juni kom en rapport som har sett på mulighetene for at over halvparten av sokkelen kan driftes av kraft fra land om bare fem år.

Den ferske utredningen viser at prislappen for kraft fra land har gått kraftig ned. Hovedforklaringen er vekselstrøm.

– Det er kjempepositivt. Det viser at det har vært en teknologiutvikling også her. Tiltakskosten ligger på et nivå som gjør at avgiftene er med på å utløse at det lønner seg. Det er veldig bra, sa Bru til Teknisk Ukeblad rett etter at hun mottok rapporten.

«Utredningen gir et solid faglig grunnlag for det videre arbeidet med å redusere utslippene fra norsk sokkel», skriver Bru nå i svaret til Frp.

Les også

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.