Har funnet mer olje ved Gjøa-feltet

Neptune Energy vurderer utbygging.

Har funnet mer olje ved Gjøa-feltet
Neptune Energy har funnet olje i Ofelia-brønnen, like ved Gjøa-feltet. Foto: Neptune Energy

Oljedirektoratet melder at Neptune Energy Norge har avsluttet boring av letebrønnen som har fått navnet Ofelia. Her har de gjort et oljefunn.