OLJE OG GASS

Har forsatt ikke undersøkt på sokkelen

Ole K. Helgesen, Truls Tunmo
13. juni 2008 - 09:17

Før kartleggingen kunne starte, utviklet Stami en metodikk som muliggjør måling av organofosfater i luft med ganske god sikkerhet. Metodene er utviklet og publisert vitenskapelig. Det er også utviklet spesielt prøvetakingsutstyr som muliggjør aktivering av arbeidstakeren som kan bli utsatt for eksponering av organofosfater.

– Dette utstyret er nå delt ut til enkelte norske piloter med tanke på aktivering under eventuelle hendelser, og en vitenskapelig publikasjon er under innsendelse, sier forskningsdirektør Pål Molander i Stami.

Det er også blitt kartlagt eksponeringen under normale driftsforhold i luftfartsbransjen knyttet til flypersonell under flyginger, flymekanikere og stuere.

– Dette har vært et omfattende arbeid. Vi er i ferd med å sluttrapportere dette til flyselskapene som har deltatt i studien, og ytterligere to vitenskapelige publikasjoner er under utarbeidelse, sier Molander.Sokkelen vanskelig

Ifølge forskningsdirektøren bestemte Stami seg for å utføre luftfartsdelen først, fordi det logistisk sett er enklere enn offshore-prøvetaking på grunn av blant annet transport, innlosjering og sikkerhet.

– Vi har imidlertid sendt ut forespørsler til alle aktører på norsk sokkel som benytter turbiner, og samtlige har tilbakemeldt at de ønsker å delta i prosjektet. Vi håper å sluttføre et detaljert forslag til prøvetakingskontroll før sommeren, som skal sendes til involverte aktører for kommentarer. Vi ønsker å kjøre denne prosessen via Petroleumstilsynets partssammensatte organer for å sikre at dette arbeidet er forankret hos alle involverte i saken. Vi håper å begynne prøvetaking offshore høsten 2008, og at vi er ferdige i løpet av året, sier Molander.Uvisst hvor farlig

Han sier at det ikke er mulig å si noe om hvor farlig organofosfater kan være.

– I dag finnes det ikke noe vitenskapelig grunnlag for å kunne si noe om farlighetsgraden utover det toksikologiske potensialet, rett og slett fordi man ikke vet nok om eksponeringsbildet under hendelser. Det finnes heller ikke vitenskapelig hold for å kunne si at det ikke utgjør noen fare. Rapporter fra arbeidstakere som melder om plager etter slike hendelser, er det imidlertid all grunn til å ta alvorlig. Derfor gjennomfører vi prosjektet vårt. Det er også diskutert vitenskapelig at det kan være en fare for at disse kjemiske forbindelsene kan dekomponere termisk, og danne nye og ukjente forbindelser med ukjente toksikologiske egenskaper, sier Molander.

Betenkelig

Daværende arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman, synes det er kritikkverdig at Stami ennå ikke har utredet konsekvensen ved bruk av organofosfater i smøre- og hydraulikkoljer i turbinene på sokkelen.

– Dette er veldig rart. Ikke minst på bakgrunn av det pålegget jeg ga dem, og på grunn av alle diskusjonene omkring temaet i 2003. Det er underlig at de ikke har kommet i mål med dette arbeidet, sier Victor Norman.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.