INDUSTRI

Har energisparing som utgangspunkt

Elkem Solars fabrikk i Kristiansand. Foto: Elkem Solar
Elkem Solars fabrikk i Kristiansand. Foto: Elkem SolarBilde: Elkem Solar
Finn Halvorsen
25. mars 2009 - 07:18

Elkem Solar har helt fra starten satset sin produksjon av solcellesilisium på metallurgisk rensing der de fleste av konkurrentene benytter kjemisk rensing.

– Det betyr at vårt anlegg bruker ca. 40 kWh/kg rent solcellesilisium, mens de tradisjonelle kjemiske prosessene bruker et sted mellom 130 og 180 kWh/kg, sier teknologidirektør Ragnar Tronstad.Bekreftede tall

Han understreker at disse tallene ikke stammer fra Elkem alene.

– Vi har gitt det nederlandske forskningsinstituttet ECN, som blant annet er spesialister på livssyklusanalyser, i oppdrag å gjøre en slik analyse for vår produksjon. Den bekrefter disse tallene, sier Tronstad.

Han forteller at de har konkurrenter som også bruker metallurgisk rensing i sin produksjonsprosess, og som således har omtrent samme energiforbruk som Elkem Solar.

– Men ingen av disse har foreløpig kommet opp på samme silisiumrenhet som oss. Vi forventer at de kommer etter, men foreløpig er de ikke der, sier han.Forbedringer

Elkem Solar har to hovedfokus i sine planer for den videre forbedring av arbeidet i fabrikken. Det ene er kostforbedring og det andre er enda bedre kvalitet.

– Ett av konseptene under den første gruppen vil også gi relativt stor energibesparing, men det kan jeg ikke gå inn i detaljer på enda. Men det ligger noe lenger frem i tid, sier Tronstad.