NETTARKIV

– Har en dobbeltrolle

FLERE HATTER: Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse har søkt konsesjon om flere vindparker. Samtidig var han med på å utsette på ubestemt tid Enovas avgjørelse om vindstøtte til flere konkurrerende vindparker.
FLERE HATTER: Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse har søkt konsesjon om flere vindparker. Samtidig var han med på å utsette på ubestemt tid Enovas avgjørelse om vindstøtte til flere konkurrerende vindparker.

Disse søker støtte:

  • Kvitfjell, Tromsø kommune: Norsk Miljøkraft Tromsø AS, 200 MW
  • Lista, Farsund kommune: Fred. Olsen AS/Norsk Miljø Sør AS, 102 MW
  • Nygårdsfjellet trinn II, Narvik kommune, Nordkraft Vind AS, 20 MW
  • Midtfjellet, Fitjar kommune: Fitjar Kraftlag, 150 MW
  • Ytre Vikna, Vikna kommune: Nord Trøndelag Elektrisitetsverk, 249 MW
  • Høg-Jæren, Time & Hå kommuner: Jæren Energi AS, 73 MW
  • Tysvær, Tysvær kommune: Nordisk Vindkraft AB, 30 MW
  • Fakken, Karlsøy kommune: Troms Kraft, 60 MW

Kilde: Enova

Lyse-sjef Eimund Nygaard er nestleder i Enova-styret, som nylig utsatte avgjørelsen om vindstøtte. Åtte vindparker med samlet kapasitet på om lag 2,4 TWh vindkraft har søkt om til sammen 6,5 milliarder kroner i støtte fra Enova.

Samtidig som konsernsjefen i Lyse var med på å utsette vindstøtten på ubestemt tid, jobber selskapet hans med å bygge ut flere vindparker.

– At han på papiret har en dobbeltrolle syns jeg er ganske klart, sier energipolitisk talsmann Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Teknisk Ukeblad. – Det at Nygaard sitter på flere sider av bordet og kan kikke konkurrentene i kortene gjør at man fort kan lage et resonnement der man tillegger ham onde intensjoner på grunn av de mange hattene.– Har ingen prosjekter

Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse sier han var med på å utsette avgjørelsen om investeringsstøtte, men avviser at han er inhabil i slike avgjørelser.

– Nei, nei, nei. Vi i Lyse har ingen vindkraftprosjekter nå, sier Nygaard til Teknisk Ukeblad.

– Men dere har planer om det i framtiden?

– Vi har søkt om konsesjon til noen vindkraftparker. Det ligger i NVE for øyeblikket. Så får tiden vise om vi får konsesjon, sier Nygaard.

– Så du er ikke inhabil?

– Jeg kan forsikre deg om at hvis det er grunn til at jeg melder meg inhabil, så vil jeg gjøre det.– Planlegger parker selv

– Meldte han seg ikke inhabil? Han planlegger jo en del parker selv, sier Øyvind Isachsen i Norsk Vindkraftforening Norwea.

Han mener at Enovas styreleder burde ha tenkt på dette. Avgått styreleder Jørn Rattsø nekter å svare på om han har vurdert Nygaards habilitet i avgjørelser om vindstøtte.

– Ingen kommentar. Dette må du spørre ledelsen i Enova om, sier Jørn Rattsø.Har tillit til Nygaard

Jæren Energi AS har søkt Enova om støtte til Høg-Jæren vindpark flere ganger. De håper at Lyse-sjefen selv vurderer sin rolle.

– Siden du spør, så er det klart det er viktig at han nøye vurderer sin egen habilitet oppi dette. Men det har jeg tillit til at han gjør, sier daglig leder Lars Helge Helvig.

– Vi forutsetter at styret er profesjonelt. Man må melde seg inhabil hvis det er interessekonflikter, sier Mats Sjøberg i Fred. Olsen AS, som har søkt om støtte til en vindpark på Lista i Vest-Agder.– For dumt

Lyse-sjefen sier at Enovas nye styre vil forsøke å få til et ekstraordinært styremøte før sommeren, og at det derfor ikke er noen dramatikk i saken. Han avviser at han skulle ha noen interesse av å utsette avgjørelsen om tildeling av støtte.

– Det er en konstruert problemstilling. Det blir rett og slett for dumt, sier Nygaard.

– Selv om Eimund Nygaard ikke har hatt noen baktanker i det han har gjort, så gjør det at man kan stille disse spørsmålene at dette er uheldig, sier Ketil Solvik-Olsen.Har statsrådens tillit

Olje- og energiministeren uttrykker full tillit til hele Enova-styret.

– Jeg har full tillit til Nygaard, og til at styret i Enova håndterer disse spørsmålene på en skikkelig måte, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i en epost til Teknisk Ukeblad.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.