Har brukt 40 millioner kroner på prototype - mistet tillatelsen

Konseptet er ikke det samme som oppdretteren søkte om, mener Fiskeridirektoratet.

Har brukt 40 millioner kroner på prototype - mistet tillatelsen
Den spesielle merden har fått avslag etter først å fått tilsagn om tillatelser. Illustrasjon: Wenberg fiskeoppdrett

25. januar i år fikk Wenberg fiskeoppdrett beskjed om at deres konsept OceanTech var vurdert som innovativt nok til å realiseres. Denne uken kom kontrabeskjeden. Konseptet oppfyller likevel ikke kravet om betydelig innovasjon, heter det i et brev fra Fiskeridirektoratet som nå avslår søknaden.