Har bestilt hundre Superjumboer

Trafikktette strekningerLavere driftskostnaderEtter planene