– Håpet er at når etterspørselen etter energi tar seg opp igjen, vil fornybar kunne dekke størstedelen av veksten

Ife-direktør tror koronakrisen har gjort varige endringer i energibransjen.

– Håpet er at når etterspørselen etter energi tar seg opp igjen, vil fornybar kunne dekke størstedelen av veksten
Administrerende direktør i Institutt for energiteknikk (Ife), Nils Morten Huseby, tror fallet i oljeetterspørsel som følge av koronakrisen, kan ha ført verden over oljetoppen. Foto: Sverre Chr. Jarild

Administrerende direktør i Institutt for energiteknikk (Ife), Nils Morten Huseby, tror fallet i oljeetterspørsel som følge av koronakrisen, kan ha ført verden over oljetoppen – i hvert fall om fornybare kilder kan dekke energiveksten som vil komme når tiltakene fra pandemien etter hvert lettes på.