KRAFT

Håper siste brikke er på plass i nytt kraftregime

¿ Nå håper jeg at dette er på plass og alle byråkratiske hindre er passert, sier leder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi.
¿ Nå håper jeg at dette er på plass og alle byråkratiske hindre er passert, sier leder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi. Bilde: Scanpix

Industri Energi håper den siste brikken nå er på plass i regjeringens nye kraftregime. Statsministeren varsler nytt om garantiordningen for innkjøp av kraft til industrien.

Mye å avklare

Både statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap) skal tirsdag presentere nyheter om garantiordningen. Det er det siste året blitt arbeidet på flere hold med å avklare blant annet juridiske forhold opp mot EØS-avtalens reglement om statsstøtte.

Ordningen innebærer statlige garantier for totalt 20 milliarder kroner på kraftkontrakter som er sju år eller mer. Industrien har tidligere påpekt at det har vært vanskelig å få finansiering i markedet for så lange avtaler og etterlyst nettopp statlige garantier. Den nyetablerte ordningen skal administreres av Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK).

– Nå håper jeg at dette er på plass og alle byråkratiske hindre er passert, sier leder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi til NTB.

Må godkjennes

En garantiordning i statsbudsjettet for neste år vil bety at bedriftene kan starte forhandlinger med kraftselskapene om langsiktige kraftavtaler. Ordningen forbeholdes kraftintensiv industri innenfor trelast, treforedling, kjemiske produkter og metaller.

I det nye kraftregimet legges det opp til at bedriftene kan gå sammen for å oppnå bedre avtalevilkår.

Etter det NTB kjenner til har GIEK jobbet på spreng de siste månedene med å få det organisatoriske på plass. En garantiordning forutsetter dessuten enkelte endringer i skattelovverket og godkjennelse fra Eftas overvåkingsorgan ESA, som har som hovedoppgave er å sørge for at de regler og plikter som følger av EØS-avtalen gjennomføres og følges.

Det er det siste året blitt jobbet med å få disse elementene på plass.

Nytt kraftregime

Også LO-leder Roar Flåthen og bransje- og industripolitisk direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri skal delta på pressekonferansen tirsdag ettermiddag.

Det nye kraftregimet regjeringen har jobbet med består av flere komponenter i tillegg til garantiordningen som skal sikre langsiktige og forutsigbare kraftkontrakter. Blant annet ny hjemfallsordning som sikrer industrien fortsatt deleierskap til kraftproduksjonen, adgang til å leie ut vannkraftproduksjon i inntil 15 år og etablering av et innkjøpskonsortium for industrien hvor bedriftene går sammen for å forhandle fram avtalene. (©NTB)

Les mer om: