FYLKESVEI 42

Håper nå å kunne åpne ny fylkesvei i Blakstadkleiva før jul

Det er ikke godt å si noe om åpningsdato. Men håpet er før jul.

Oversikt over fjellsiden i Blakstadkleiva i Froland første uka i oktober.
Oversikt over fjellsiden i Blakstadkleiva i Froland første uka i oktober. Foto: Jone Strømsvåg/Agder fylkeskommune
7. okt. 2022 - 10:15

I det bratteste området i Blakstadkleiva har det siden starten av august pågått arbeid med sikring og nedtaking av berg i et område på om lag 100 meter. På grunn av deformasjon i fjellet med sprekkdannelser, har det vært nødvendig med ekstra sikring. Dette har forsinket arbeidet med gang- og sykkelvegen, skriver Agder fylkeskommune i en pressemelding.

I august kunne fylket melde at veiprosjektet i Froland i Agder blir ytterligere forsinket på grunn av deformasjon og bevegelser i fjellskjæringen mot veien.

Markeringen viser hvilken del av fjellsiden som sikres. Bildet er tatt 29. juli i år. <i>Foto:  Jone Strømsvåg/Agder fylkeskommune</i>
Markeringen viser hvilken del av fjellsiden som sikres. Bildet er tatt 29. juli i år. Foto:  Jone Strømsvåg/Agder fylkeskommune

– I den første perioden etter deformasjonen skjedde i juli, ble det utført omfattende sikringsarbeider i og rundt området med deformasjon. Sikringsarbeidet ble utført for å stabilisere og stoppe videre bevegelser i bergskjæringen, samt for å trygge arbeidsforholdene for alle som oppholder seg på anlegget, sier ingeniørgeolog Jone Strømsvåg i Agder fylkeskommune i meldingen.

– Etter at vi fikk kontroll på bevegelsene i bergskjæringen, kunne vi starte arbeidet med å avlaste skjæringen fra toppen og ned. Dette arbeidet startet i månedsskiftet august/september og ble utført med rensk og forsiktig sprengning. Bergsikring er utført underveis.

Byggingen av ny gang- og sykkelveg gjennom Blakstadkleiva har vært problematisk, og flere utsettelser har gjort folk i Froland utålmodige.

Rensket halvparten av høydemetre

Status per i dag er at det er rensket ned til midtveis i skjæringen. Det vil si at det er rensket ned anslagsvis 15 høydemeter og at tilsvarende høydemeter gjenstår, heter det i meldingen.

Samme markering som på forrige bilde. Dette bildet er tatt 3. oktober. Det skraverte området øverst er sikret, nå arbeides det i området under. <i>Foto:  Jone Strømsvåg/Agder fylkeskommune</i>
Samme markering som på forrige bilde. Dette bildet er tatt 3. oktober. Det skraverte området øverst er sikret, nå arbeides det i området under. Foto:  Jone Strømsvåg/Agder fylkeskommune

Hovedfokus for entreprenøren har vært å sikre deformasjonen i bergskjæringen og avlaste berget. I tillegg har det vært jobbet med nytt vann- og avløpsanlegg (VA) ned til område med deformasjonen. De gjenstående 150 meter med vann og avløpsanlegg ferdigstilles etter at deformasjonen i bergskjæringen er utbedret og det er sikkert å jobbe der, heter det i meldingen.

Klargjøring av veien på resten av strekningen

Fra toppen av Blakstadkleiva og nedover til pumpestasjonen arbeider entreprenøren med oppbygning av gang- og sykkelveien samt opparbeiding av grøfter. Så blir det asfaltering og støp av betongrekkverk, som skal være skille mellom kjøreveien og gang-/sykkelveien.

I tillegg blir det bygget nye rabatter i krysset inn mot rundkjøringen ved Blakstad bru og mot kryss til fylkesvei 408. Betongrekkverk mellom fylkesvei 42 og jernbanen skal skiftes ut der det er skadet før veien kan åpnes for trafikk.

– Hovedfokuset til prosjektet er å få åpnet fylkesvei 42 så raskt som mulig. Vi har som mål å åpne før jul, men dette avhenger som vi har nevnt tidligere av at vi får fjernet og sikret berget i deformasjonsområdet som planlagt. Det er knapt med tid frem mot jul og vi er helt avhengig av at det ikke oppstår nye hendelser i bergskjæringen. Vi kommer ikke til å åpne veien for trafikk før det er sikkert både for trafikanter og arbeiderne som skal fullføre jobben med vann og avløpsanlegg og oppbygging av gang og sykkelveien, sier prosjektleder Siri Thorvaldsen Vevstad.

Også arbeid etter åpning for trafikk

Etter at veien er åpnet for trafikk vil det pågå anleggsarbeid på innsiden av veien langs fjellskjæringen. Det legges da opp til at det blir kortere stengningsperioder på kveld og natt.

– Åpning av fylkesveien vil bli varslet så fort vi med sikkerhet kan si at det er klart for åpning for trafikk, minimum 14 dager i forkant, sier byggeleder Paul Ridola.

Hølland bru fra 1843 er 34 meter lang og krysser elva Ogna i Hå kommune.
Les også

Sjeldent oppdrag: Denne brua fra 1843 må forsterkes – uten at det synes

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.