PRODUKSJON

Håp på Hannovermessen

23. apr. 2001 - 16:54

– Det finnes ingen grunn til svartmaling for industriens framtid. Pessimistene gjør seg selv og andre en bjørnetjeneste, sa DaimlerChrysler-konsernets mektige styreformann, Jørgen Schrempp i sin åpningstale.

Forbundskansler Gerhard Schröder hevdet at næringslivets vilje og evne til nyinvesteringer er stigende, og at en forventet økonomisk vekst på 2,1 prosent i inneværende år må vurderes som godt.

I mars i år falt tallet på arbeidsledige tyskere under fem millioner for første gang siden 1995, og Schrøder forventer at tallet vil bli ytterligere redusert til under 3,5 millioner i løpet av året. Til sammen 7000 utstillere fra 65 land bruker denne uken til å vise hva de kan tilby, og hva de tror fremtiden vil bringe.

Smelter sammen

En klar trend på årets industrimesse er at skillelinjene mellom såkalt gammel og ny økonomi er i ferd med å viskes ut. Tradisjonelt produksjonsutstyr og industrimaskiner utstyres i økende grad ikke bare med elektronisk styring og progammeringsmuligheter, men de integreres i lang større grad enn tidligere i nettverk.

Produksjonsprosesser kan snart styres over hele verden ved hjelp av mobile tjenester som UMTS og GPRS. I løpet av kort tid vil en produksjonsbedrift i Norge kunne endre produksjonsflyten hos en underleverandør – uavhengig av om denne er i samme bygd eller på den andre siden av kloden. Ifølge optimistene skal dette bidra både til bedre produksjonsstyring, mindre feil og kortere produksjonstid.

Mikroteknologi kommer

For første gang er mikroteknologi gitt en egen utstillingshall, hvor Sintef er representert. Til sammen 7000 m² er satt av til laserteknologi, sensorteknologi, nanoteknologi og mye annet som smått er. Brukerne av disse feltene spenner over felt som tradisjonell industri, kommunikasjon, medisinsk teknologi, og transport og automasjon.

Sammen med en økende miniatyrisering bidrar nye materialer til utviklingen. Flere bransjer smelter sammen, det vil i fremtiden bli stadig vanskeligere å skille ut enkeltkomponenter. Hele moduler vil romme elektromotorer, styringssystemer, overvåkningsenheter og sensorer. Brukerne vil få langt færre enheter å handskes med, og vedlikehold blir både enklere og rimeligere.

Nye materialer med egenskaper tilpasset behovet gir større motstand mot slitasje. Alt roterende maskineri, det være seg pumper, drivaksler eller lagre, vil bli utstyrt med sensorer som melder fra om det minste avvik fra normalsituasjon. Faren for sammenbrudd og driftsstans skal dermed bli redusert.

En viktig bi-effekt av dette er at maskineriet går stillere enn før: alle tilpassinger er mer nøyaktige, trykkluften gjøre ikke lenger sitt beste for å unnslippe og friksjonen er blitt mindre. For bare få år siden var det en stor belastning for hørselen å bevege seg en hel dag på det enorme utstillingsområdet. Slik er det ikke lenger.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.