Håp for Mosseveien

  • Samfunn

Samferdselsdepartementet har gitt Vegdirektoratet i oppdrag å begynne arbeid med videre utredning og planlegging av E18 Mosseveien mellom Sørenga og Fiskevollbukta i tunnel.

I det videre planarbeidet skal det særlig legges vekt på alternativ med firefelts løsninger med ett kollektivfelt og ett kjørefelt i hver retning.

Samferdselsdepartementet vil prioritere utbyggingen av E18 Mosseveien og vurderer en løsning med offentlig-privat samarbeid (OPS).

Samferdselsdepartementet vil omtale prosjektet nærmere i Nasjonal transportplan 2006-2015, som skal legges fram vinteren 2004.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå