BYGG

- Hanekleivåpningen var forsvarlig

Mona Strande
29. mars 2007 - 16:10

Samferdselsministeren fikk presentert tilleggsrapporten om raset i Hanekleivtunnelen, som tar for seg nordre tunnelløp, i går. Den ble offentliggjort i dag.

- Gledelig melding

- Dette er en gledelig melding. Stengingen som ble gjort var helt riktig, og det var heldigvis aldri noen fare for trafikantene i det nordgående løp i den tiden dette var åpent, sier Liv Signe Navarsete til TU.no.

Undersøkelsesgruppen legger vekt på at alvorlige stabilitetsproblemer og utrasning svært sjelden forekommer i norske tunneler, og de vurderer det som "ytterst lite sannsynlig" at det oppstår to ras etter hverandre. I tillegg sier de at det var en forutsetning for åpningen at hele tunnelen umiddelbart skulle undersøkes grundig.

- Med dette som utganspunkt, og på bakgrunn av kunnskapen en hadde om forholdene i tunnelen da beslutningen ble tatt, er vår vurdering at det ikke var uforsvarlig å gjenåpne nordgående løp 26. desember, skriver undersøkelsesgruppen i delrapporten.

Tilleggssikring påkrevd

Likevel var det mangelen på garanti mot nye nedfall - før tilleggssikring var utført - som gjorde at også nordgående løp ble stengt 19. januar.

- På grunnlag av våre observasjoner bak hvelvet den 13. januar er det liten tvil om at sikringen flere steder har vært utilfredsstillende også i nordgående løp, og at tilleggssikring er påkrevd, heter det i delrapporten.

Navarsete forteller at Stortinget skal orienteres om alle hendelser rundt raset i Hanekleivtunnelen i mai.

Konklusjonene

Her er undersøkelsesgruppens hovedkonklusjoner vedrørende gjenåpning og stengning av nordgående løp:

  • Basert på observert forløp og karakter av forkastningssonen som forårsaket ras i sørgående løp, og på bakgrunn av generell vurdering av sikkerhetsnivået i norske vegtunneler, er det undersøkelsesgruppens oppfatning at det ikke var uforsvarlig å foreta en midlertidig gjenåpning av nordgående løp i Hanekleivtunnelen den 26. desember 2006.
  • Undersøkelsesgruppen vurderer det som forståelig at også nordgående løp etter nærmere inspeksjon bak hvelvet ble besluttet stengt for tilleggssikring.
  • Tilsvarende rashendelser og stengninger som i Hanekleivtunnelen vil kunne unngås for fremtidige tunnelprosjekter ved planmessig ingeniørgeologisk kartlegging og tilstrekkelig bergsikring.
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.