Handlingsprogrammet lunkent mottatt i Agder

Nedprioriteringen av rv 9 gjennom Setesdalen samt den nye flyplassforbindelsen mellom Kristiansand og Kjevik har ført til at mange nå klør seg i hodet og lurer på hva som egentlig foregår.

Thor Søndenaa
19. feb. 2018 - 09:05

Forbauselse og skuffelse er dekkende for hvordan Handlingsprogrammet til Statens vegvesen er blitt mottatt på Agder.

Handlingsprogrammet er tydelig i sitt ordbruk om vegen til Kjevik: Det legges opp til å prioritere utbedring til full standard på strekningen Timenes – Hamre. … Det er ikke funnet rom for midler til strekningen fra Hamre til Kjevik innenfor rammen av midler til utbedringer i handlingsprogramperioden.

Likeledes om rv 9: Det er satt av om lag 300 mill. kr til utbedring av strekningen, i tillegg til 30 mill.kr i tilskuddsmidler. Midlene planlegges brukt til strekningene Bjørnarå - Optestøyl, Besteland S - Helle N, samt Rotemo - Lunden.

Stortingsvedtak ber om full utbygging

Samferdselssjef på Agder, Vidar Ose. <i>Foto:   Thor Søndenaa</i>
Samferdselssjef på Agder, Vidar Ose. Foto:   Thor Søndenaa

Så sent som i desember sto begge sakene på agendaen i stortingssalen. 14. desember 2017 ble det fattet følgende vedtak etter forslag fra KrF: Stortinget ber regjeringen sikre og prioritere en rask, sammenhengende og effektiv utbygging av Kjevikveien og rv. 9 Setesdal i tråd med føringene gitt i Innst. 460 S (2016-2017) Nasjonal transportplan.

Vidar Ose, samferdselssjef for begge Agderfylkene, er klinkende klar i sin kommentar: Handlingsprogrammet gjenspeiler ikke det som Stortinget vedtok i desember.

Stortinget må ta ansvar

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H). Foto Kristiansand kommune <i>Foto:  Kristiansand komune</i>
Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H). Foto Kristiansand kommune Foto:  Kristiansand komune

Kristiansand vokser til rundt 110.000 innbyggere etter at kommunesammenslåingen er gjennomført. Viktigheten av å ha en veg som sikrer effektiv transport både til og fra byens flyplass er særdeles viktig. Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H), er tydelig på at når vegdirektøren så langt ikke har funnet midler til utbygging, må Stortinget sørge for tilstrekkelige rammer slik at vedtaket fra desember kan gjennomføres.

Han peker videre på betydningen vegen har ikke bare for flyplassen alene, men også for nærområdet der som kommunen har regulert til næringsutvikling. Bl.a. står et flyplasshotell på ønskelisten.

Kan bli 18 år forsinket

Rv 9 – også kalt «Livsnerva i Setesdal» er et klassisk eksempel på den bit-for-bit-utbyggingen som har preget mye av norsk vegbygging gjennom svært lang tid. Modellen med årlige bevilgninger gir liten forutsigbarhet ut over bevilgningsåret.

Våre Veger omtalte vegprosjektet rv 9 våren 2003. Da var ferdigstillelsen forventet i 2012, mens bomstasjonene skulle stå til 2015. Det ble helbom på begge prognosene.

Bommene forsvant fort – vegen er fortsatt ikke ferdig.

I 2016 proklamerte Fædrelandsvennen «Gul stripe til Hovden innen 2024». Med nåværende handlingsprogram er nok 2030 et mer realistisk mål.

Vegvesenets beregninger pr. i dag viser et udekket behov ut over Handlingsprogrammet på rundt 600 mill. 2018 kr. For ordens skyld – i 2003 var totalkostnadene anslått til 400 mill. kr. for hele prosjektet.

Har fått mye veg for pengene

Ordførar i Valle kommune Steinar Kyrvestad (Ap) <i>Foto: Valle kommune</i>
Ordførar i Valle kommune Steinar Kyrvestad (Ap) Foto: Valle kommune

Ordfører i Valle, Steinar Kyrvestad (Ap), er likevel tilfreds med alle parsellene som sålangt er fullførte. Vegstandarden er blitt vesentlig bedre. Lokalt har også samarbeidet med Statens vegvesen fungert optimalt. Gunstige priser på de utlyste anbudene har gitt mye veg for pengene, fremhever han, men lover samtidig at det fortsatt vil bli arbeidet for at hele strekningen skal fullføres.

 - Jeg er skuffet over at stortingsvedtaket ikke er tatt til følge, og at vi har fått nok en utsettelse, avslutter han.

Siste ord i disse to sakene er nok uansett ikke sagt.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.