Håndholdt lytter

Instrutek A/S lanserer nok et håndholdt instrument til industrien. Konseptet bygger på et instrument for lytting.

Instrumentet kan kobles til ulike typer lytteprober beregnet på forskjellige bruksområder.

De viktigste er prediktivt vedlikehold (lytte på lager etc), deteksjon av koronautladninger i strømtavler, tetthet av dører/vinduer og deteksjon av lekkasjer i luft- damp- og gassledningsnett.

Undersøkelser viser at fabrikker generelt mister 10-35 prosent av sin komprimerte luft på grunn av lekkasjer!

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå