KLIMA

Hammerfest på utslippstoppen

Prosessanlegget for Snøhvit på Melkøya utenfor Hammerfest.
Prosessanlegget for Snøhvit på Melkøya utenfor Hammerfest. Bilde: Anders J. Steensen

Hammerfest har passert Oslo og inntar nå tredjeplassen blant kommunene med høyest klimagassutslipp.

Fra bunn til topp

Det viser Statistisk sentralbyrås tall over klimautslipp fra norske kommuner for perioden 1991-2007. Porsgrunn topper utslippsstatistikken for 2007, fulgt av Lindås, der Mongstad-anlegget ligger, og Hammerfest.

Hammerfest med sine drøyt 9.000 innbyggere var en av kommunene med lavest utslipp i 2006. Den kraftige økningen på ett år skyldes oppstarten av LNG-anlegget på Melkøya. For hele perioden 1991-2007 har utslippene i Hammerfest økt med svimlende 6.807 prosent.

Fire av fem

SSB-tallene viser at klimagassutslippene har økt i fire av fem kommuner i årene 1991-2007. Dette skyldes i hovedsak den sterke trafikkveksten.

For om lag halvparten av kommunene var veitrafikken den største kilden til klimagassutslipp i 2007. I 97 prosent av kommunene var det vekst i utslippene fra veitrafikken.

I de få kommunene der utslippene har gått ned siden 1991, skyldes det veiomlegging og fraflytting. For eksempel har utslippene gått ned i Balestrand og Leikanger fordi en viktig gjennomfartsåre ble lagt utenom disse kommunene, ifølge SSB.

For landet som helhet gikk utslippene fra veitrafikk opp fra 7.7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 1991 til 10.3 tonn i 2007. Det betyr en vekst på 35 prosent siden 1991, og 2,4 prosent siden 2006.

Kollektivtransport

Natur og Ungdom mener SSB-tallene viser at politikerne må prioritere kollektivtrafikk, gående og syklende i de største byene, og redusere antall biler.

– Hvis Norge skal klare å kutte sine klimagassutslipp, må vi tørre å ta tak i transporten, som nest etter oljeindustrien er den største forurenseren. I og rundt de største byene er det gode muligheter for å gjøre kollektivtrafikken konkurransedyktig, og mer attraktiv enn bilen, hvis politikerne tør å satse, sier Åshild Lappegård Lahn, fagmedarbeider i Natur og Ungdom. (©NTB)

Les mer om: