Halvparten stryker på UiO-kurs i matematikk

Halvparten stryker på UiO-kurs i matematikk
RIKDOMMENS KILDE: Skjønner du noe av dette, har du sannsynligvis valgt matte på eget initiativ på videregående skole. Da kan du også se fram til høy lønn, mener danske forskere. Bilde:

Resultatene bygger opp under de dystre framtidsutsiktene for framtidens akademikere i matematikk, noe som senest ble omtalt i en undersøkelse fra Norsk matematikkråd i desember.

For vanskelig

Kurset er tilrettelagt studenter med ulike fagretninger og skal gi grunnleggende kunnskaper i matematikk. Men det som skulle ha vært grunnleggende, ble for vanskelig for 49 prosent av studentene.51 prosent fikk bestått.

– Strykprosenten bør ikke ligge på 50 prosent. Dette må vi gå inn og se på, sier dekan Knut Fægri ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo til Aftenposten.

Fægri mener manglende forkunnskaper hos studentene kan være årsaken til det dårlige resultatet .

D i snitt

Heller ikke for dem som besto testen, er det særlig grunn til jubel.

Gjennomsnittskarakteren for dem som fikk ståkarakter, var D. A er beste karakter, og F er stryk. Ingen fikk A, 10 fikk B, 42 fikk C, 36 fikk D. 41 av de 129 studentene som fikk bestått, berget seg gjennom kurset med karakteren E.

Les mer om: