STATSBUDSJETTET 2020

Halvparten av firefeltsveiene mangler

Og bare en firedel av midtdelerne som kreves etter veinormalene, er på plass

Bare halvparten av all firefeltsvei som kan måtte bygges i henhold til det veinormalene krever, er bygd.
Bare halvparten av all firefeltsvei som kan måtte bygges i henhold til det veinormalene krever, er bygd. Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix
7. okt. 2019 - 13:31

Veinormalene stiller krav til hvilken standard og utrutning veier med forskjellig trafikkmengde skal ha, og i følge disse standardene er det fremdeles et stykke igjen til kravene er oppfylt på norske riksveier.

Det framgår av en gjennomgang Samferdselsdepartementet har gjort i Statsbudsjettet for 2020. 

 • Ved utgangen av 2018 var det 650 kilometer firefelts riksvei. Dette utgjør drøyt halvparten av det veinettet hvor det på sikt vil kunne være krav om firefeltsvei ut fra veinormalkrav.
 • Det var midtrekkverk på 340 kilometer to- eller trefelts veier. Dette er om lag en fjerdedel av kravene i veinormalene. I følge statsbudsjettet ble totalt 7,7 kilometer firefelts vei og 8,1 kilometer to- og trefelts vei med midtrekkverk åpnet for trafikk i 2018.
 • Om lag 1500 kilometer eller om lag 13 prosent av riksveiene er for smale for å tilfredsstille kravene til tofelts vei med gul midtlinje.
 • Det var om lag 1550 kilometer gang- og sykkelveier, og behov for 1700 kilometer i henhold til veinormalene.
 • Det trengs cirka 74 kilometer kollektivfelt på riksveiene ved utgangen av 2018. I følge veinormalene er det behov for om lag 200 kilometer kollektivfelt langs riksveiene.
 • I 2018 oppfylte halvparten av driftskontraktene for riksveiferjesambandene kravene til universell utforming. Innen 2022 vil det være krav til universell utforming i kontraktene for samtlige riksveiferjesamband.

Dette får vi for pengene i 2020

Samferdselsdepartementet har også laget en oversikt som viser noe av det norske trafikanter får for pengene som er bevilget over samferdselsbudsjettet i 2020. De såkalte forventede virkningene av budsjettforslaget på utvalgte indikatorer på riksveinettet viser at vi kan glede oss til følgende oppgraderinger av riksveinettet i året som kommer.

 • Antall kilometer vei utbedret med gul midtlinje: 10,2
 • Antall kilometer firefelts vei med fysisk adskilte kjørebaner: 55,6
 • Antall kilometer midtrekkverk bygd på to- og trefelts veier: 19,0
 • Antall kilometer riksvei med etablert forsterket midtoppmerking: 100,0
 • Antall utbedringer av skredutsatte veistrekninger/punkt: 2
 • Antall kilometer gang- og sykkelstier tilrettelagt for gående og syklende: 55,4
 • Antall kilometer kollektivfelt: 2,0
 • Antall universelt utformede holdeplasser for kollektivtransport: 41
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.