ENERGI

Halvparten av danske solcelle-eiere har «feil» måler – må bytte for egen regning

Godt over halvparten av danske solcelle-eieres strømmålere måler ikke korrekt, men eierne må selv betale for å bytte dem ut.

I 2016 kom det fram at det finnes to forskjellige typer strømmålere som avregner forskjellig for kunder med solceller. Nå er det slått fast at dette gjelder rundt 53.000 kunder.
I 2016 kom det fram at det finnes to forskjellige typer strømmålere som avregner forskjellig for kunder med solceller. Nå er det slått fast at dette gjelder rundt 53.000 kunder. Foto: Colourbox.
AV SANNE WITTRUP, ING.DK
27. apr. 2019 - 14:00

Alle nye, fjernavleste strømmålere i Danmark skal være av typen summasjonsmålere. Det fastslår nå en fersk kunngjøring.

Dermed har den danske Energistyrelsen omsider kommet med en avgjørelse i en innviklet sak om avregning av strøm fra solceller, hvor det i 2016 kom fram at det finnes to forskjellige typer strømmålere som avregner forskjellig for kunder med solceller.

Kunngjøringen bygger på anbefalinger fra en arbeidsgruppe hos Energistyrelsen som i 2018 konkluderte med at rundt 53.000 egenprodusenter – cirka halvparten av alle solcelleeiere på dette tidspunktet – har en såkalt fasemåler som ikke måler korrekt.
De opplever en årlig avregningsforskjell på i snitt 100-400 kroner i forhold til en produsent med en summasjonsmåler.

Forbrukerne må betale selv

En summasjonsmåler klarer helt greit å trekke solcellenes strømproduksjon fra husstandens strømforbruk, og deretter sender den nettoresultatet over til nettselskapet.

Selv om det nå er konstatert at fasemåleren måler feilaktig, må forbrukerne selv betale for å få byttet ut strømmåleren til en summasjonsmåler, går det fram av kunngjøringen.

Men nettselskapet er likevel forpliktet til å foreta denne utskiftningen mot betaling hvis forbrukeren ønsker det, og til å stille en ny summasjonsmåler til rådighet.

Går til rettssak mot departementet

Formann Michael Hvitfeldt i Danske Energiforbrugere, Denfo, er svært lite tilfreds med kunngjøringen.

Han mener at det er nettselskapene som må betale for utskiftningen, og at målerne burde ha vært byttet ut for lenge siden:

– Målersaken er et av de områdene hvor vi mener at energidepartementets praksis er ulovlig, og hvor vi som forbrukere har stevnet og anlagt rettssak mot departementet. Vi vil ikke fortsette med å finne oss i lovjuks på dette området, sier han.

Michael Hvitfeldt henviser til en rettssak mot ministeren og departementet som er berammet til behandling i byretten 22. og 23. august i år.

Ukjent pris for utskiftningen

Hos nettselskapenes bransjeforening, Dansk Energi, mener konsulent Henrik Hornum at det er positivt at det nå har blitt avklart hvordan selskapene skal administrere reglene.

Hornum opplyser at man er i dialog med Forsyningstilsynet om hvor mye strømnettselskapene skal ta seg betalt for å bytte ut en fasemåler med en summasjonsmåler.

– Prisen for utskiftningen kan nettkundene først få opplyst når det kommer en avklaring fra Forsyningstilsynet på hvor stort gebyret blir, sier Henrik Hornum.

Den danske nettavisen Ingeniøren har spurt Energistyrelsen om hvorfor egenprodusentene selv må betale for utskiftningen. Kontorsjef Lars Nielsen fra Energistyrelsen skriver i sitt svar at solcelleeieren eller egenprodusenten ikke skal betale for den nye summasjonsmåleren, men bare for nettilkoblingen:

«For nettselskapet vil en anmodning om installering av en summasjonsmåler innebære at nettselskapet må framskynde sin investering i en ny summasjonsmåler. Det betyr også at den eksisterende måleren ikke avskrives fullt ut. Denne restavskrivningen, samt øvrige dokumenterbare omkostninger, må egenprodusenten derfor dekke selv. Det nøyaktige beløpet vil variere, siden det blant annet avhenger av hvor gammel den eksisterende fasemåleren er.»

Avleser individuelt på tre faser

Problemet med en fasemåler er at den avregner forbruk/produksjon individuelt på hver av de tre fasene.

På fase 1 finnes vanligvis solcellenes strømproduksjon og litt av husets strømforbruk, mens strømforbruk til tørketrommel eller vaskemaskin avleses på fase 2 og 3. Dermed kan solcelleeieren for eksempel bli avregnet for et 2 kW effektforbruk, samtidig med at solcellene produserer 3 kW.

Forskjellen har fått større betydning de siste årene hvor solcellestrømmen avregnes på timebasis, og hvor nettselskapene kan velge å la solcelleeierne betale nettariff for den solcellestrømmen som har vært ute og snudd på strømnettet, og som de senere selv forbruker.

Nettariffen, som er forskjellig fra nettselskap til nettselskap, ligger vanligvis på mellom 30 og 40 øre per kWh.

Samtidig må noen solcelleeiere også betale strømavgifter og PSO (strømavgift som skal støtte fornybar energi, overs. anm.) av forskjellen, noe som utgjør mesteparten av den potensielle ekstraregningen som en solcelleeier med fasemåler kan få.

Denne artikkelen ble først publisert av Ing.dk.


Ikke noe problem i Norge

Norsk Elektroteknisk Komité, ved fagsjef Lars Ihler, skriver til Teknisk Ukeblad at alle de tre norske AMS-målerne - Aidon, Kamstrup og Nuuri Kaifa - tilsvarer det man i Danmark kaller summeringsmålere (i Norge er summeringsmålere noe annet). Altså er denne problemstillingen ikke lenger relevant i Norge. 

 

NEK forklarer forskjellen slik: 

På norske målere går bare ett telleverk til enhver tid, basert på tidsintegralet av summen av faseeffekter:

  • A+ (1.8.0) måler aktivt forbruk
  • A. (2.8.0) måler levering fra kunde til nett

Problemet oppstår på trefasemålere. 

Eksempel:

  • Fase 1 og Fase 2 har et forbruk på 2 kW hver
  • Fase 3 har kun tilkoplet solcelle på 3 kW

Det gir et resulterende forbruk på 1kW og kun telleverk A+ påløper. Kunden betaler 1kwh energi + 1 kWh nettleie

På en måler som måler faseenergi og hvor lasten er konstant, vil:

  • A+ forbruket være 4kWh/h
  • Innmating vil være 3 kwh/h

Kunden betaler 4kWh nettleie

Kunden betaler 4 kWh energi (Feilaktig omtalt som strøm )

Kunden får betalt for 3 kWh energisalg ( ikke nettleie for innlevering)

«Den siste løsningen vil være betraktelig mer ugunstig for kunden ved avregning i Norge. Det er ikke gitt om avregningen er den samme i Danmark», skriver NEK. 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.