ARKIVNYHETER

Halvorsen as kjøper Kanfa–Tec

Anders J. Steensen
12. mai 2011 - 13:46

– Etterspørselen etter teknologi og systemer for mer miljøvennlige løsninger i olje & gass industrien både på modifikasjons -og vedlikeholdsmarkedet og på nybygg-markedet øker. Dette gjelder både Nordsjøen og globale markeder. Mulighetene for høy aktivitet og inntjening for leverandører som besitter riktig kompetanse er store. For å kunne møte markedets krav og forventninger må Halvorsen ekspandere, men en organisk ekspansjonsstrategi vil ikke være tilstrekkelig, sier direktør Frode Olsen i Halvorsen as.

Kanfa-Tec er totalleverandør av WHRU pakker til nye offshore installasjoner og leverer over hele verden. Gjennom oppkjøpet er håpet å oppnå synergi-effekter og muligheter for sammen å levere prosjekter med kategori EPCICA dvs. totalleveranse bestående av enginnering, innkjøp, produksjon, installasjon, igangsetting og service/ettermarked. Altså bli foretrukket totalleveandør på både nymarkedet og ettermarkedet.Strategisk oppkjøp

– Et oppkjøp av Kanfa-Tec representerer et strategisk oppkjøp i tråd med Halvorsen- konsernets overordnede mål og strategier for olje- og gassmarkedene. Kanfa-Tec og Peder Halvorsen Industrier, sistnevnte også et selskap i Halvorsen-gruppen, besitter hver på sin side spisskompetanse og ekspertise som utfyller hverandre og som utgjør svært god match i forhold til markedets krav. Et oppkjøp vil, i tillegg til at selskapene fremstår mer konkurransedyktige på teknologisiden, styrke kompetansen og ressursbasen. Dette vil medføre bedre konkurransekraft og en styrket konkurranseposisjon for begge selskaper, forteller Sigve Skimmeland som er styreformann, konserndirektør og hovedaksjonær i Halvorsen as.

Halvorsen-konsernet sysselsetter i dag 300, og prognose for 2011 er 500 millioner i omsetning, mens budsjettet for neste år sier 700 millioner kroner.

Styrket mulighetene for de ansatteI tillegg til mer hektiske dager i produksjonshallene og mer reiseaktivitet for serviceingeniørene, vil dette først og fremst medføre ytterligere at kompetansen heves og bidrar til et enda skarpere fagmiljø for ingeniører og teknologiavdelinger i begge selskaper:

Peder Halvorsen Industrier har lang driftserfaring med prosjektgjennomføring av multidispline prosjekter i Nordsjøen - et hardt klima som krever komplekse løsninger for å oppnå driftssikkerhet. Serviceingeniørenes erfaring og kunnskap representerer verdifull kompetanse som nå vil tilføres utviklingsavdelingen for nymarkedet (Kanfa-Tec), som slik settes bedre i stand til å designe og utvikle enda bedre og mer driftssikre løsninger for våre kunder world wide. Kanfa-Tec på sin side vil tilføre ingeniører og service personell hos Peder Halvorsen Industrier det siste innen WHRU-teknologi som betyr enda bedre problemløsning og service også på ettermarkedet, sier Skimmeland.

Skal levere overlegen teknologi

Gjennom oppkjøpet av Kanfa-Tec er Halvorsen-gruppen en totalleverandør av blant annet WHRU pakker og trykk-og temperatur teknologi globalt, med ekspertise og spisskompetanse i alle ledd fra prosjektering og gjennomføring til igangsetting og LCS (Life Cycle Service) og ettersalg. De to selskapene vil fortsatt videreutvikle teknologi og løsninger for denne nisjen; WHRU-systemer, energisystemer og annen teknologi som er komplementær mot turbinleverandører. Halvorsen-gruppen vil også styrke sin posisjon på ettermarkedet, både i Nordsjøen og på fjernmarkedene, og vil tilby pakkeløsninger på service og vedlikehold world wide.

– Vi skal omsette for ca 1 milliard innen 3 år. Men hvor store vi kan bli i tall og siffer er ikke så vesentlig. Det viktigste for oss er å opprettholde vårt sterke fokus på teknologiutvikling og levere overlegen teknologi i forhold til våre konkurrenter, intet mindre. Da kommer også resultatene. Det har vi erfart i over 160 år, avslutter Frode Olsen, direktør i Halvorsen as.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.