KRAFT

– Haldenreaktoren er ikke så viktig for norsk forskning

Det mener Forskningsrådet.

 «Den nasjonale forskningsmessige betydningen av Halden-reaktoren er begrenset», skriver Forskningsrådet.
«Den nasjonale forskningsmessige betydningen av Halden-reaktoren er begrenset», skriver Forskningsrådet. Bilde: Jannicke Nilsen
Øyvind LieØyvind LieJournalist
2. okt. 2014 - 10:40

«Forskningsrådet vurderer at det ikke er tungtveiende, nasjonale forskningsstrategiske grunner til å videreføre Haldenprosjektet»

Det er konklusjonen i et brev om bevilgningsbehovet for Institutt for energiteknikks (Ifes) nukleære virksomhet som Forskningsrådet har sendt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

«Den nasjonale forskningsmessige betydningen av Halden-reaktoren er begrenset», heter det videre i brevet, som Teknisk Ukeblad har sett.

Vurderingen er ifølge Forskningsrådet tatt på basis av Møreforsknings «Utredning av den nærings- og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren», som ble laget i november i fjor.

Les også: Finland sier ja til ny russiskdesignet atomreaktor

«Hemmeligstemplet» forsking

Forskningsrådet viser det til at forskningsresultatene ikke legges åpent fram.

«Resultatene fra fellesprogrammet er hemmeligstemplet i fem år og blir vanligvis ikke publisert selv etter denne tid», heter det i brevet.

Kun én artikkel fra området Nukleær sikkerhet og pålitelighet (NUSP) skal ifølge Forskningsrådet være publisert i perioden 2008-2012.

Det bilaterale programmet er oppdragsforskning og resultatene derfra er heller ikke tilgjengelige for allmennheten.

«Den delen av forskningen ved IFE Halden som publiseres åpent er fra MTO-sektoren (Menneske, teknologi og organisasjon red. anm.), og den er i liten grad avhengig av at reaktoren er i drift», konkluderer rapporten.

Forskningsrådet understreker at de ikke har vurdert utenriks- eller sikkerhetspolitiske forhold, regionale konsekvenser, eller Halden-prosjektets betydning for forsknings- og utviklingsaktivitet i andre land.

Les også: Kina vil samarbeide med Norge om atomsikkerhet

Mer penger

Brevet er imidlertid ikke kun dårlig nytt for Ife.

Om norske myndigheter etter en helhetlig vurdering ønsker å videreføre Halden-prosjektet i perioden 2015-2017, anbefaler Forskningsrådet at det norske bidraget i prosjektet dekkes fullt og helt av en egen prosjektbevilgning fra staten i tråd med det Ife selv har ønsket.

Videre understreker Forskningsrådet at driften av reaktoren i Halden representerer en betydelig økonomisk risiko for Ife.

«Forskningsrådet anbefaler derfor at en eventuell avtale om videreføring av Haldenprosjektet inneholder en klausul som åpner for terminering av prosjektet i avtaleperioden», heter det i brevet.

Forskningsrådet anbefaler også en ekstraordinær økning i basisbevilgningen til Ifes nukleære virksomheten på Kjeller i 2015 på 11,15 millioner kroner for å kompensere for den årlige pris- og lønnsøkningen.

Når det gjelder fjerning av historisk brensel lagret på Ifes område fra 1950-tallet, mener Forskningsrådet at det er viktig at NFD og Ife snarest mulig avtalefester hvordan kostnader til dette skal dekkes.

«Avtalen bør ikke frata Ife et økonomisk handlingsrom til en normal faglig, strategisk utvikling», skriver Forskningsrådet.

LEDER: La Ife slippe usikkerheten!

– Viktig for atomsikkerheten

Administrerende direktør Eva S. Dugstad i Ife understreker at hovedbegrunnelsen for støtten til Halden-prosjektet er å opprettholde beredskapen mot atomulykker og forsking på atomsikkerhet.

– På grunn av Halden-prosjektet har vi hatt kompetanse til å overvåke reaktoranlegg i nærområdene og har kunnet sikre norsk innflytelse i et internasjonalt sikkerhetsarbeid. Vi har vært direkte involvert i å styrke sikkerheten ved reaktoranlegg over hele verden, også i Øst-Europa, gjennom samarbeid og kompetanseoverføring.

Denne økte sikkerheten har også Norge glede av. Halden-prosjektet ga Norge kompetanse til å vurdere Fukushimaulykken, slik at vi kunne simulere hendelsesforløpet for norske myndigheter på storskjermer i Halden, påpeker Dugstad.

Les også: Oppstarten av Finlands nye kjernekraftreaktor blir minst ni år forsinket

– Viktig forskning

Hun er uenig i at det ikke er tungtveiende nasjonale forskningsstrategiske grunner til å videreføre Halden-prosjektet. Hun påpeker at antall publikasjoner i perioden fra 2008-2012 ved et søk i databasen Cristin viser 15 publikasjoner bare for reaktorvirksomheten.

– Forskningen ved Halden-reaktoren er svært viktig blant annet for Halden og Østfold, noe Halden kommune og Østfold fylkeskommune også har understreket. Ife står for en vesentlig andel av kompetansearbeidsplassene i Østfold. Det har dessuten kommet mange spinoff-bedrifter innen for eksempel oljenæringen ut av denne forskningen, sier hun.

Rundt halvparten av Ifes virksomheten innenfor MTO-området utføres i regi av Haldenprosjektet.

– Faller prosjektet, som er avhengig av reaktorens eksistens, så faller også denne delen av MTO-virksomheten. Da kan MTO-virksomheten fort bli under kritisk masse, og bidrar dermed mindre også til norsk næringsliv, sier Dugstad.

– Må sikre patentrettighetene

Hun er uenig i Forskningsrådets påstand om at resultatene fra fellesprogrammet «hemmeligstemples» i fem år eller mer.

– Resultatene ikke kan være offentlige før vi har vurdert om dette skal patenteres eller ikke. Er de offentlige fra første stund, er nemlig regelen slik at de ikke kan patenteres, og vi og medlemmene i prosjektet mister mulighet til å tjene penger på forskningsresultater som andre ikke-betalende også dermed får tilgang til. Ordet «hemmeligstemple» er et misvisende ord, sier hun.

At det bilaterale programmet kun er tilgjengelig for oppdragsgiverne, mener hun er helt naturlig.

– Dette er forretningshemmeligheter. Man betaler penger for å komme inn i prosjektet, og man betaler for kunnskap om hvilke brensler som gir maksimal ytelse og varer lenge. Da har de ikke lyst til at konkurrentene fra nabolandene, som ikke har betalt, skal få det gratis, sier hun.

Dugstad er imidlertid svært fornøyd med anbefalingen om å gi Ife mer penger hvis de skal fortsette sin nukleære virksomhet.

– Jeg synes det er veldig hyggelig at de mener vi må ha handlefrihet og at ikke all annen virksomhet må settes på vent eller at vi må spare for å videreføre den nukleære virksomheten. Vi må få dekket det det koster å drive reaktorene, siden dette er et nasjonalt prosjekt, sier hun.

Behandles i høst

Statssekretær Lars Jacob Hiim svarer slik på spørsmål fra Teknisk Ukeblad om regjeringen kommer til å legge ned Halden-reaktoren eller eventuelt øke bevilgningene.

«Spørsmålet om fornyet konsesjon til Ife for å eie og drifte Haldenreaktoren vil bli behandlet av regjeringen i løpet av høsten, etter tilrådning fra helseministeren. Når det gjelder statlige bevilgninger til Halden-prosjektet og Ifes nukleære virksomhet på Kjeller, er dette budsjettspørsmål. Hva som kommer i forslaget til statsbudsjett for 2015, blir lagt frem den 8. oktober».

Frp har tidligere sagt til Teknisk Ukeblad at de ønsker videre drift av reaktorene i Norge.

Les også.

Verdens første fullskala CO2-renseanlegg er i gang

IEA: Solenergi kan bli energikilde nr. 1

Finnmark vil importere kraft fra Russland. Tord Lien sier nei  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.